Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Faabelit Ja Yhteiskunta

by bubbeli — last modified Apr 15, 2008 12:02 PM


La Fontainen tavoitteena oli faabeleiden klassistinen estetisointi. Peter Bürger kysyy kuinka faabeli saadaan klassististen vaatimuksien  mukaiseksi, ja kuinka sen yhteiskuntakriittiset elementit kätketään.

”Eräs faabelin erikoisuus ranskalaisen klassismin kirjallisuudessa perustuu siihen, että se ottaa erilaisuuden huomion… Puunkaatajien kärsimys, maitotytön toiveet ja paimenen käytännöllinen oveluus ovat yhteiskunnallisen todellisuuden elementtejä, jota kirjailijat muuten eivät 1600-luvun kirjallisuudessa ole pidetty vakavasti otettavana aiheena. La Fontainen faabeleiden ristiriita perustuu siihen, että yhteiskunnallinen todellisuus käsitetään vain yleisen ihmisyyden merkkinä ”. 

(Peter Bürger)

Faabeleiden lyhyys ja yksinkertaisuus oli klassismin tavoitteiden mukaista. Silti klassistisen lajihierarkian mukaan faabeli ei ole arvostettu, ja siksi La Fontainella oli hieman enemmän vapauksia klassismin normien suhteen.

Faabelin traditioon kuuluva moraali on pienten ja alistettujen moraalia. Se esittää, kuinka pienten täytyy taipua suurten maailmassa ja säilyttää oveluudella henkensä. Tämän myötä faabeleihin kuuluu keskeisesti opettavaisuus;  sen opettavaisuus ei kuitenkaan sisällä yhteiskuntakritiikkiä. Faabelit esittävät ajattoman ja yleispätevän moraalin – se vetoaa vain yksilöön, ei yhteiskuntaan.

Faabeleissa oleva yhteiskunta on sosiaalisesti konservatiivinen, niissä vallitseva sosiaalinen järjestys esitetään yleispätevänä.

  • Peter Bürger: ”Die Fabeln La Fontaines zwischen aristokratischen Divertissement und bürgerlichen Moralziehung”, teoksessa Peter Bürger: Aktualität und Geschichtlichkeit, 1977  s 21 –48.