Uskovainen Lukija

tekijä: Tero-Erik Sakari Tuomala Viimeisin muutos tiistai 15. huhtikuuta 2008, 11.58


Bunyanin kuvaama Kristityn ponnistelu kiinnostaa lukijaa siitä huolimatta, että tarinan taustalla vaikuttaa predestinaatio-oppi.  Kukin ihminen on jo ennalta määräytynyt kadotukseen tai valittu pelastuneiden piiriin, eikä näin ollen pyhiinvaeltajan matkalla ole päämäärän kannalta mitään merkitystä.

Wolfgang Iser on tutkinut sitä, millä tavalla Kristityn vaellus ratkaisee tämän ongelman, ja hän käsittelee  uskovaisen lukijan mielessä olevaa kysymystä: omien tekojeni avulla en voi pelastua, mutta voisinko minä olla niiden joukossa jotka saavat tämän armon.

Kertomuksen päähenkilö on pelastukseen valittu, hänen nimensäkin Mr Christian viittaa tähän. Mutta lukija puolestaan voi korkeintaan toivoa kuuluvansa valittujen joukkoon.  Siksi lukija haluaa samaistua sankariin. Kristitty esitetään tarinassa toisaalta hahmona joka on varmalla pelastuksen tiellä,  samalla hän kuitenkin elää omaa subjektiivista elämäänsä tässä prosessissa. Tämän seurauksena lukijan mielenkiinto kohdistuu niihin esteisiin joita sankari kohtaa, ja niissä hän tunnistaa oman tilanteensa.

”Lukija on joutunut kahden erilaisen vastakohdan väliin. Kun unenkertoja vakuuttaa hänelle että Kristitty tulee selviytymään, hänen huomionsa kiinnittyy niihin pyhiinvaeltajan tekoihin joita hän itse haluaisi tehdä. Mutta kun hän havaitsee samalla Pyhiinvaeltajan jatkuvat esteet,  hän tunnistaa oman tilanteensa, ja sen ettei voi tietää kuuluuko itse predestinaation mukaan pelastettuihin vai ei…. Lukija kokee pyhiinvaeltajan epävarmuuden ja se herättää palavan kiinnostuksen siihen mitä tapahtuu.”

(Wolfgang Iser, Der Implize Leser s28)