Suhde klassiseen ihanteeseen

by Tero-Erik Sakari Tuomala last modified Apr 15, 2008 12:03 PM


Romantiikan estetiikka suosi ensiksi antiklassistisia elementtejä, mutta aikaa myöten romantikkojen sukupolvi löysi uudella tavalla antiikin.  Klassismin estetiikkaa hallitsi ajatus, että kauneus voi olla vain jotain antiikista periytyvää, he tarkoittivat kauneudella jotain säännönmukaista ja symmetristä muotoa. Romantikot ymmärsivät kauneuden jo modernimmalla tapaa – kauneus vallitsee  siellä missä aistit ja henki yhdistyvät. Romantikot pitivät antiikkia  hengen ja aistien luonnollisen yhteyden aikakautena - tämän antiikkikuvan avulla he pystyivät ylittämään rajoittuneen klassismin.

Klassismin sääntöestetiikkaa vastaan romantikot asettivat kehityksen,  joka kumoaa pysyvät normit. Vaikka romantikoille antiikki pysyi ihanteena, he eivät uskoneet sen jäljittelemiseen. Antiikista tuli ikuisesti kadonneen alkuperäisyyden ja ihanteen kuva.