Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

by huli — last modified Sep 09, 2010 05:00 PM

Kreikan geometrisella kaudella tarkoitetaan aikaa, jolloin sai alkunsa ensimmäinen nimenomaan kreikkalaisten heimojen luoma taidekausi. Kyseiseltä kaudelta tunnetaan varsin vähän esineistöä.

  1. Aika, paikka ja syntykonteksti?

Kreikan geometrinen kausi on ajoitettu jaksolle 1100-700 eaa. Sen syntyyn vaikuttaneena tekijänä toimi doorilaisten heimojen hyökkäys Kreikan mantereelle.

  1. Keskeiset pyrkimykset?

Kreikan geometrisen kauden taide-esineiden taustalla vaikuttivat uskonnolliset pyrkimykset. Keramiikkaa ja pienoisveistoksia käytettiin pääsääntöisesti jumalille suunnattuina lahjoina tai hautaesineinä.

  1. Aiheet?

Kyseisen kauden taide-esineiden keskeisimpinä aiheina toimivat geometriset kuviot. Suosittuja olivat meanderi-, siksak-, kalanruoto-, kolmio-, vinoneliö-, hakaristi-, ympyrä-, sekä puoliympyräaiheet. Dipylonvaasien myötä uusiksi aiheiksi nousivat geometrisesti tyylitellyt figuuriaiheet, jotka kuvasivat usein hautausmenoja. Veistotaiteessa suosittuja aiheita olivat soturit, hevoset ja kauriseläimet.

  1. Tyylilliset ja tekniset ominaispiirteet?

Kreikan geometrisen kauden keramiikalle tunnusomaista oli puhtaisiin geometrisiin kuvioihin perustunut kokonaisvaltainen ornamentiikka. Erityisesti dipylonvaasien koko pintaa peitti päällekkäisistä, nauhamaisista vyöhykkeistä koostunut koristelu, joka muodosti usein kokonaiskuvion. Värityksenä käytettiin pääsääntöisesti mustaa keltaisella pohjalla, toisinaan myös valkoista. Kuvanveisto käsitti pronssista, norsunluusta tai savesta valmistettuja pienoisveistoksia.  Niiden muotokieli suosi kolmiota yläruumiin perusmuotona ja korosti lantiota. Ihmiskuvauksessa frontaalisuus oli keskeistä.

  1. Vaikutteet & esikuvat?

Kreikan geometrisen kauden taiteen on nähty saaneen vaikutteita myöhemmästä mykeneläisestä taiteesta.

  1. Myöhempi merkitys?

Kreikan geometrinen kausi muodosti pohjan myöhemmälle Kreikan taiteelle.

  1. Arkkitehtuuri?

Kreikan geometriselta kaudelta on löydetty joitakin arkkitehtuurifragmentteja lähinnä puu- ja savitiilirakennuksista. Asuintalojen perustyyppi oli suorakulmainen tai apsispäätteinen megaron, josta myöhemmin kehittyi kreikkalainen temppeli geometrisen kauden lopulla. Kreikkalaisen kaupunkiarkkitehtuurin kaksi perusainesta; agora (tori) ja akropolis (yleensä kukkulan laelle sijoitettu linnoitus) periytyvät jo geometriselta kaudelta.

  1. Keskeiset taiteilijat?

Kreikan geometrisen kauden taiteilijoita ei tunneta.

  1. Keskeinen esimerkkiteos?

Ateenalaisia dipylonvaaseja voidaan pitää Kreikan geometrisen kauden esimerkkiteoksina.

  1. Historiallisia yhtymäkohtia?

N. 925 eaa.    Israelin muinainen kuningaskunta jakaantuu Israeliin ja Juudeaan.

813 eaa          Foinikialaiset perustavat Karthagon.

 

Kirjallisuuslista: