Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

by huli — last modified Sep 09, 2010 05:00 PM

Etruskit olivat muinaisitalialainen kansa, jonka kulttuuri tunnetaan ainoastaan säilyneiden artefaktien sekä kreikkalaisten ja roomalaisten kirjailijoiden mainintojen perusteella. Etruskeilla oli yhteinen kieli ja uskonto, mutta muuten kansakunta oli poliittisesti epäyhtenäinen kokonaisuus.

1. Aika, paikka ja syntykonteksti?

Etruskit tulivat Italiaan todennäköisesti Vähästä-Aasiasta 800-luvulla eaa. Heidän kulttuurinsa kehittyi itsenäisesti samoista lähtökohdista kuin muidenkin lähialueiden kansojen. Etruskiasutus kattoi Italian niemimaan läntiset rannikkoalueet Napolista Arno-joelle asti sekä Korsikan itärannikon. Sisämaassa etruskikulttuuri käsitti Toscanan ja Umbrian alueet Po-joelle saakka. Rooman vallan vahvistuessa etruskien kaupunkivaltiot joutuvat antautumaan ja 100-luvulla eaa. etruskit olivat jo sulautuneet muuhun italialaiseen väestöön.

2. Keskeiset pyrkimykset?

Tunnettu etruskien taide on pääosin hautataidetta, jolloin sillä voidaan olettaa olleen uskonnollis-maagisia pyrkimyksiä.

3. Aiheet?

Etruskien taiteen keskeisinä aiheina olivat henkilöhahmot, itämaiset tarueläimet, kasviornamentit, palmetit, lootukset ja ruusukkeet. Niin mytologiset kuin jokapäiväisen elämänkin aiheet olivat suosittuja.

4. Tyylilliset ja tekniset ominaispiirteet?

Etruskien taide suosi yksinkertaista mutta runsasta koristelua. Taidetta edustivat lähinnä temppeleiden koristeveistokset, terrakottasarkofagit, tuhkauurnat sekä tuoreelle stukkopohjalle tehdyt seinämaalaukset. Etruskien taiteelle oli ominaista kaavamainen esittämistapa ja pyrkimys muuttumattomuuteen sekä ihmishahmojen esittäminen vaatetettuina. Näiden suhteen se erosi kreikkalaisesta kuvanveistosta. Erityistä etruskien taiteelle oli myös terrakotan eli lasittamattoman keramiikan käyttäminen veistosten materiaalina marmorin sijaan.

5. Vaikutteet & esikuvat?

Etruskien taide sai vaikutteita Välimeren itäosien ja Kreikan arkaaisen kauden taiteesta.

6. Myöhempi merkitys?

Etruskien kulttuuriperintö vaikutti antiikin Rooman taiteen muotoutumiseen.

7. Arkkitehtuuri?

Etruskien arkkitehtuurille oli ominaista suoraan edestäpäin lähestyttäviksi tarkoitetut temppelit. Ne olivat huomattavasti pienempiä kuin kreikkalaisten temppelit mutta runsaammin koristeltuja. Temppelit sijoitettiin korkealle alusrakennelmalle eli podiumille ja niissä oli usein kolme cellaa. Lisäksi niihin kuului symmetrinen pylväikkö ja kohokuvin koristeltu päätykolmio, jonka harjalle sijoitettiin usein maalattuja terrakottaveistoksia. Myös kaupunkeja ympäröivien muurien kaariportit olivat tyypillisiä etruskien arkkitehtuurille.

8. Keskeiset taiteilijat?

Kuvanveisto: Vulca

9. Keskeinen esimerkkiteos?

Veijin Apollo (500-l. eaa.).

Naarassusi (Capitoliumin susi) (n. 500 eaa.).

10. Historiallisia yhtymäkohtia?

509 eaa.: Roomasta tuli tasavalta.

 

Kirjallisuuslista:

Antiikin kulttuurihistoria: toim. Lilius, Lilja, Thesleff, Setälä, Suolahti, Kämäräinen. (1981).