Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

tekijä: huli — Viimeisin muutos torstai 09. syyskuuta 2010, 17.00

Porvaristosta tuli merkittävä taiteen ostajaryhmä 1600-luvulla mm. Ranskassa ja aivan erityisesti Hollannissa. Porvaristo hankki kotikokoelmiinsa lähinnä taulumaalauksia, mutta samaan aikaan myös grafiikan keräily yleistyi. Taidekauppa uudistui tuoden alalle uuden ammattilaisen – taiteenvälittäjän ja taiteilijat ryhtyivät tekemään yhä enemmän teoksia suoraan taidemarkkinoille ilman varsinaista työtilausta.

1. Aika, paikka ja syntykonteksti?

Barokin porvariston taide kukoisti erityisesti vapaamielisessä Hollannissa koko 1600-luvun jatkuen aina 1700-luvun puolelle saakka. Ilman aristokratian ja kirkon painetta Hollannin taiteen kultakaudella taulumaalauksesta tuli kulutustuote. Teosten hinnat olivat niin kohtuullisia, että tavallinen käsityöläinenkin saattoi hankkia niitä.

2. Keskeiset pyrkimykset?

Barokin porvariston taiteen pyrkimyksenä oli tuottaa nopeasti kaupaksi meneviä teoksia. Tästä seurasi kilpailutilanne, jonka myötä taiteilijat alkoivat erikoistua eri aiheisiin. Vaikka teosten aiheet muuttuivat arkisemmiksi pyrittiin niihin usein sisällyttämään myös moraalinen sanoma.

3. Aiheet?

Porvariston suosiman barokkitaiteen aiheet arkipäiväistyivät taulujen hintojen laskiessa. Uutena aiheena syntyi laatukuvamaalaus, jonka aihepiiri koostui oman aikansa arkielämän kuvauksista. Tyypillisiä aiheita olivat esimerkiksi intiimit kohtaukset keskiluokkaisista interiööreistä ja koomissävyiset kuvaukset kyläkapakoista. Suosittuja aiheita olivat myös maanläheiset paikalliset maisemat, muoto- ja henkilökuvat sekä asetelmat, joista kehittyi itsenäinen aihe 1600-luvulla.

4. Tyylilliset ja tekniset ominaispiirteet?

Barokin porvariston taiteen maalaukset olivat usein pienikokoisia ja täynnä yksityiskohtia. Tyylillisesti niin laatukuva-, maisema- kuin asetelmamaalauksissakin pyrittiin realistissävyiseen esittämistapaan. Hollantilaisille maisemamaalauksille oli tyypillistä horisontin sijoittaminen niin alas, että teoksien kuvapinnasta 2/3 esitti taivasta.

5. Vaikutteet & esikuvat?

Barokin porvariston taiteen vaikutteet ovat johdettavissa 1400- ja 1500-lukujen renessanssiin ja erityisesti Alankomaiden tuon ajan taiteeseen.

6. Myöhempi merkitys?

Barokin porvariston taiteen myötä taulumaalaus kehittyi huippuunsa ja erityisesti laatukuvamaalauksesta tuli suosittu aihe aina 1800-luvulle saakka.

7. Arkkitehtuuri?

Katso kohdat barokin kirkot sekä linnat, palatsit ja puutarhataide.

8. Keskeiset taiteilijat?

Frans Hals (1581/85-1666)

Jan van Goyen (1596-1656)

Rembrandt Harmensz van Rijn (1606-1669)

Willem Kalf (1619-1693)

Jacob van Ruisdael (1628/9-1682)

Jan Vermeer (1632-1675)

Rachel Ruysch (1664-1750)

9. Keskeinen esimerkkiteos?

Jan Vermeer: Maalaustaide (n. 1670).

10. Historiallisia yhtymäkohtia?

1632: Tarton yliopisto perustettiin.

1693: Tulivuori Etna purkautui.

 

Kirjallisuuslista: