Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

tekijä: riksa — Viimeisin muutos torstai 09. syyskuuta 2010, 17.00

Mesoliittisellä kaudella tarkoitetaan ajanjaksoa, joka sijoittui paleoliittisen ja neoliittisen kauden väliin.

  1. Aika, paikka ja syntykonteksti?

Mesoliittinen kausi sijoittuu vuosille n. 8000-3500 eaa. eli jääkauden loppupuolelle ja sen jälkeiseen aikaan. Tällöin asutus levisi myös Pohjois-Eurooppaan ja esim. Suomen tunnettu esihistoria alkoi 7000-luvulla eaa. Mesoliittisen taiteen kannalta merkittävimmät alueet sijaitsivat Etelä-Euroopassa.

  1. Keskeiset pyrkimykset?

Mesoliittisen kauden taiteella oli yleisesti samankaltaiset pyrkimykset kuin paleoliittisellä kaudella, joskin sen piirissä ilmeni yhä enemmän myös puhtaaseen koristeellisuuteen pyrkinyttä taidetta.

  1. Aiheet?

Mesoliittisellä kaudella suosittuja aiheita olivat ihmis- ja eläinfiguurit sekä yksinkertaiset geometriset kuviot.

  1. Tyylilliset ja tekniset ominaispiirteet?

Pohjoisessa mesoliittisen kauden taide näkyi lähinnä työkalujen ja aseiden koristelussa. Esimerkiksi pallonuijien uurrekoristelu koostui geometrisista, ei-esittävästä ornamentiikasta. Aseiden koristelussa käytettiin myös eläinpääveistoksia, joiden tyyli oli naturalistista ja todellisuuteen pyrkivää. Kyseisten esineiden käyttömuodon on arveltu vaihtuneen toisinaan aseesta eräänlaiseksi valtikaksi, seremoniaesineeksi. Eteläiselle mesoliittisen kauden taiteelle ominaisia olivat kalliopiirrokset, jotka perustuivat selkeään ääriviivojen käyttöön. Eläinten ohella ihmishahmojen kuvaus lisääntyi ja muuttui monipuolisemmaksi paleoliittisen ajan taiteeseen verrattuna. Ihmishahmot kuvattiin nyt lihaksikkaiksi ja liikkeessä oleviksi. Yksittäisten hahmojen ohella kalliopiirroksissa esiintyi myös kertovia aiheita.

  1. Vaikutteet & esikuvat?

Mesoliittisen kauden taide sai vaikutteita paleoliitisen kauden taiteesta.

  1. Myöhempi merkitys?

Mesoliittinen taide vaikutti neoliittisen taiteen kehittymiseen.

  1. Arkkitehtuuri?

Mesoliittiselle kaudelle tyypillistä olivat pohjoisessa todennäköisesti nahoilla tai tuohilla katetut kotamaiset asumukset ja etelässä savitalot, joiden katot oli valmistettu esim. kaisloista tai ruo'oista.

  1. Keskeiset taiteilijat?

Mesoliittisen kauden taiteilijoita ei tunneta.

  1. Keskeinen esimerkkiteos?

Kalliopiirros: Henkilöryhmä, Addaura, Monte Pellegrino (Sisilia) (n. 8000 eaa.).

  1. Historiallisia yhtymäkohtia?

Mesoliittinen kausi                Koira kesytettiin.

Kirjallisuuslista: