by riksa — last modified Sep 09, 2010 05:00 PM

Neoliittisellä kaudella tarkoitetaan nuorempaa kivikautta.

  1. Aika, paikka ja syntykonteksti?

Neoliittisen kauden katsotaan syntyneen maanviljelyn ja karjatalouden aloittamisen myötä. Koska kyseinen toiminta alkoi eri paikoissa eri aikaan, on neoliittisen kauden selvärajainen ajoittaminen hankalaa. Yleisesti voidaan todeta neoliittisen kauden alkaneen Lähi-idässä jo n. 8000 eaa. Kaakkois-Euroopan neoliittinen kausi on ajoitettu vuosille n. 7000-3000 eaa. ja Pohjois-Euroopan vuosille n. 4500-1500 eaa.

  1. Keskeiset pyrkimykset?

Neoliittisen kauden taiteen pyrkimykset liittyivät pääasiallisesti maagis-uskonnollisiin kulttitoimituksiin ja koristeellisuuden saavuttamiseen.

  1. Aiheet?

Neoliittisen kauden keskeisinä aiheina toimivat eläin- ja ihmisaiheet sekä erilaiset geometriset kuviot.

  1. Tyylilliset ja tekniset ominaispiirteet?

Neoliittisen kauden taiteelle ominaista olivat taidokkaasti hiotut ja muotoillut kiviesineet sekä saviastiat (keramiikka). Neoliittisen kauden vaiheita on yleisesti jaksotettu keramiikassa tapahtuneiden koristelutyylien muutosten myötä. Ensimmäisenä tyylinä toimi kampakeramiikka, jossa astioihin muodostettiin kampamaisia painanteita vaakasuoriin vyöhykkeisiin. Sitä seurasi nauhakeramiikka, jolle ominaista oli nauhamaisina vöinä astian pinnalle levittäytyvä maalattu tai uurrettu, yleensä spiraalimainen koristelu. Viimeisenä vaiheena oli nuorakeramiikka, jossa nuoralla tehdyt koristepainanteet kiersivät tavallisesti astian suupuolta. Astioiden lisäksi savesta valmistettiin tyyliteltyjä eläin- ja ihmisveistoksia. Yleensä istuvassa asennossa esitettyihin ihmisveistoksiin liittyi uskonnollisia merkityksiä. Näiden myös savi-idoleiksi nimitettyjen veistosten esittämistapa oli kaavamainen. Neoliittisellä kaudella veistoksia valmistettiin myös puusta, kivestä, luusta ja meripihkasta. Kalliopiirroksissa ja -maalauksissa hallitsevana piirteenä oli ääriviivaan perustuva realistinen ote.

  1. Vaikutteet & esikuvat?

Neoliittisen kauden taide sai vaikutteita aikaisemmista kivikauden taiteen vaiheista.

  1. Myöhempi merkitys?

Neoliittisen kauden taide loi pohjaa tuleville kehittyneimmille varhaisille korkeakulttuureille.

  1. Arkkitehtuuri?

Olosuhteiden vakiintuminen vaikutti arkkitehtuurin kehittymiseen. Neoliittisellä kaudella syntyi megaliittikulttuuri, jolla tarkoitetaan kookkaista kivistä koottuja rakennelmia. Keskeisin esimerkki tästä on Etelä-Englantiin rakennettu Stonehenge. Monumentissa käytettiin yksinkertaista pilari- ja palkkirakentamista, jossa suuri poikittainen kivipaasi asetettiin kahden pystysuoran paaden varaan. Samantapaista pilari-palkkijärjestelmää käytettiin mm. Länsi- ja Pohjois-Euroopan megaliittihautojen sekä Maltalla temppelirakennusten oviaukoissa. Stonehengen tarkoituksesta ei ole olemassa täysin varmaa tietoa. Todennäköisesti se on toiminut temppelinä tai eräänlaisena kalenterina, sillä samalla paikalla sijaitsi aikaisemmin tärkeä kulttipaikka.

  1. Keskeiset taiteilijat?

Neoliittisen kauden taiteilijoita ei tunneta.

  1. Keskeinen esimerkkiteos?

Stonehenge, Salisbury Plain, Englanti (n. 2100-2000 eaa.).

  1. Historiallisia yhtymäkohtia?

2500 eaa.       Maanviljely saapuu Suomeen.

 

        Kirjallisuuslista: