Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

by huli — last modified Sep 09, 2010 05:00 PM

Italian 1300-luvun taiteesta käytetään usein nimitystä maalaustaiteen 1. uudistusvaihe, joka edelsi toista uudistusvaihetta eli 1400-luvun varhaisrenessanssia. Italian 1300-luvun kulttuurista on kaytetty yleisesti myös nimitystä trecento. Toisinaan 1300-luvun taiteeseen yhdistetään käsite protorenessanssi, jolla on tarkoitettu lähinnä renessanssia edeltävää, klassisesta antiikista vaikutteita saanutta, Italian arkkitehtuuria.

1. Aika, paikka ja syntykonteksti?

Italian 1300-luvun taiteen keskuksina toimivat Firenze ja Siena. Maalaustaiteen uudistumiseen vaikuttaneina tekijöinä toimivat alttaritaulujen lisääntynyt tarve sekä mosaiikkeja edullisemman freskotekniikan kehittyminen.

2. Keskeiset pyrkimykset?

Maalaustaiteen pyrkimyksenä oli entistä realistisemman taiteen luominen. Tämä näkyi erityisesti pyrkimyksenä pois litteästä kuvatasosta.

3. Aiheet?

Italian 1300-luvun taiteessa raamatulliset aiheet olivat keskeisessä roolissa. Suosittuna aiheena toimi Neitsyt Mariaa ja lasta valtaistuimella esittävä máesta-aihe, joka sai 1300-luvun edetessä rinnalleen monipuolisempia variaatioita kuten esim. Marian ilmestystä kuvaavan teeman. Ylipäänsä Neitsyt Maria ja häneen liitettävät symboliset atribuutit olivat suosittuja. Tosin myös joitakin maisema- ja kaupunkimiljööaiheitakin esiintyi.

4. Tyylilliset ja tekniset ominaispiirteet?

Tyylillisesti Italian 1300-luvun taidetta hallitsi kaksi vaihetta: aikaisempi ns. maniera greca (kreikkalainen tyyli) eli bysanttilainen konventionaalinen esittämistapa ja tästä vapaampi sekä elävämpi esittämistapa, jonka uranuurtajana pidetään Giottoa. Esimerkiksi máesta-aihe lukeutuu maniera grecan piiriin. Giotton tyylille puolestaan oli tyypillistä, väreillä ja taustan diagonaalisommittelulla luotu syvyysvaikutelma, asioiden selkeä esittäminen ja pelkistäminen, jonka myötä hän poisti teoksistaan epäolennaiset detaljit. Tietynlainen ekspressiivisyys henkilöhahmojen ilmaisevien ilmeiden ja eleiden kautta oli myös Giotton taiteelle ominaista.

Giottoa on pidetty ensimmäisenä maalarina, joka pystyi kuvaamaan ihmisen anatomiaa sekä draperioita uskottavalla tavalla.

5. Vaikutteet & esikuvat?

Bysantin lisäksi Italian 1300-luvun taiteeseen vaikuttivat Rooman varhaiskristillinen taide ja gotiikan tyylipiirteet.

6. Myöhempi merkitys?

Italian 1300-luvun taide toimi renessanssin edeltäjänä.

7. Arkkitehtuuri?

Italian 1300-luvun arkkitehtuuri keskittyi palatseihin, joille tyypillistä oli arkadeina avautuva pohjakerros, jonka yläpuolella ollut kerros käsitti pääasiassa suuren salin. Esimerkkinä tästä toimii

Venetsian Doge-palatsi.

8. Keskeiset taiteilijat?

Firenze: Cimabue (n. 1240-1302).

              Giotto di Bondone (1267-1337)

Siena: Duccio di Buoninsegna (n. 1225-1319)

           Simone Martini (n. 1280/85-1344)

           Ambrozio Lorenzetti (n. 1290-1348)

9. Keskeinen esimerkkiteos?

Firenze: Giotto: Scrovegni-kappelin freskot, Padova (1304-1313).

Siena: Duccio: Sienan tuomiokirkon máesta-alttari, Siena (1308-1311).

10. Historiallisia yhtymäkohtia?

1302: Dante Alighieri karkotettiin Firenzestä.

1348: Euroopassa riehui rutto.

 

Kirjallisuuslista: