Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

tekijä: huli — Viimeisin muutos torstai 09. syyskuuta 2010, 17.00

Romaanisella taiteella tarkoitetaan keskiajan taiteen ja arkkitehtuurin tyylivaihetta, joka seurasi varhaiskeskiaikaista taidetta ja edelsi gotiikkaa. Termi romaaninen tarkoitti alunperin ”väärennettyä roomalaista”. Romaaninen tyyli käsitti monenlaisia eri suuntauksia eri puolilla Eurooppaa.

1. Aika, paikka ja syntykonteksti?

Romaaninen taide alkoi löytää muotoaan hiljalleen 900-luvun lopussa ja sen vaikutuksen on yleisesti katsottu kestäneen 1200-luvun alkuun. Tyyli kehittyi eri puolilla Länsi- ja Etelä-Eurooppaa.

2. Keskeiset pyrkimykset?

Romaaninen taide oli luonteeltaan kristillistä ja se pyrittiin sitomaan uskonnon harjoittamiseen.

3. Aiheet?

Romaanisessa taiteessa käytettiin kristillisiä aiheita. Näiden lisäksi taiteessa esiintyi toisinaan mielikuvitusaiheita kuten erilaisia hirviöitä.

4. Tyylilliset ja tekniset ominaispiirteet?

Romaaninen taide keskittyi arkkitehtuurikuvanveistoon, jossa veistokset sijoitettiin pääsääntöisesti kirkkojen eksteriöörien pääsisäänkäynteihin eli portaaleihin sekä pylväiden kapiteeleihin. Romaaniseen portaaliin kuului oviaukon yläpuolella sijainnut kookas puoliympyrän muotoinen tympanon, johon reliefikoristelu yleensä sijoitettiin. Romaaniset veistokset olivat usein frontaalisia ja staattisia. Kuvanveistoa hallitsi kaavamaisuus ja sen materiaaleina käytettiin pääsääntöisesti pehmeitä kivilajeja, kuten hiekka- ja kalkkikiveä. Romaanisten kirkkojen suuret seinätilat mahdollistivat runsaat seinämaalaukset, joiden maalaustapa perustui ääriviivaan ja tasaisiin väripintoihin. Tilavaikutelmaan niissä ei pyritty. Henkilöhahmojen ilmeiden kuvaus oli vahvasti symbolista ja perustui pitkälti eleisiin. Lisäksi taiteen piirissä esiintyi kirjankuvitusta, lasimaalausta, tekstiilitaidetta, norsunluukaiverrusta ja emalitöitä.

5. Vaikutteet & esikuvat?

Romaaninen taide sai vaikutteita kelttiläis-germaanisesta traditiosta, antiikista ja Bysantista.

6. Myöhempi merkitys?

Romaaninen taide loi pohjan, jolta gotiikka kehittyi.

7. Arkkitehtuuri?

Romaanisen arkkitehtuurin tyypillisiä piirteitä olivat mm. pitkittäismuuri kantavana osana, painon jakautuminen koko muurille, paksut pylväät, pyörökaaret, ristikeskus- ja porrastornit, tilojen selkeä jaottelu, arkkitehtuuriin kiinteästi liittyneet veistokset sekä aikaisempien puukattojen tilalle tulleet kiviset tynnyri- ja ristiholvit. Romaaniseen arkkitehtuuriin kuulunut raskas vaikutelma syntyi kivisten holvien kannattamiseen tarvituista massiivisista pilareista ja paksuista muureista, joiden myötä ikkunoille jäi vähän tilaa. Kirkkojen perusmuotona oli basilika, joka koostui keskilaivasta, apsiksesta, kuorista sekä kahdesta tai neljästä sivulaivasta. Sivulaivat erotettiin yleensä päälaivasta pyörökaarien ja pylväiden avulla. Runsaan pyörökaarien ja pilareiden käytön vuoksi romaanista arkkitehtuuria on kutsuttu toisinaan myös pyörökaarityyliksi.

8. Keskeiset taiteilijat?

Romaanisen tyylin taiteilijoita ei juurikaan tunneta nimeltä.

9. Keskeinen esimerkkiteos?

Arkkitehtuuri: Toulousen Saint-Sernin (1080-1120).

Kuvataide: Kristus ja kaksitoista apostolia, La seo de Urgelin kirkko, Espanja (n.1000-1100).

10. Historiallisia yhtymäkohtia?

1099: Ensimmäinen ristiretki. Ristiretkeläiset valtaavat Jerusalemin muslimeilta.

1118: Temppeliherrain ritarikunta perustetaan.

 

Kirjallisuuslista: