tekijä: Antti Samuli Vallius Viimeisin muutos torstai 09. syyskuuta 2010, 17.00

Varhaiskeskiajalla Irlannissa ja Britannian pohjoisrannikolla muotoutui kristillistä taidetta korostava kulttuuri, jonka taidetta on kutsuttu anglo-iiriläiseksi, kelttiläiseksi, iiriläis-saksilaiseksi tai insulaariseksi taiteeksi. Insulaarisuus viittaa tässä yhteydessä maantieteelliseen eristyneisyyteen ja poikkeamaan klassisesta kuvakulttuurista.

  1. Aika, paikka ja syntykonteksti?

Insulaariseksi kutsutun taiteen alkuvaiheet sijoittuvat 400-luvulle, mutta sen varsinainen kukoistuskausi ajoittui 600-800 -luvuille. Sen keskukset sijaitsivat Irlannissa ja Brittien saarten pohjoisrannikon eristyneillä saarilla. Omalaatuisen insulaarisen taiteen syntyyn vaikuttaneena tekijänä toimi maantieteellinen eristyneisyys muista keskeisistä kulttuureista. Toisaalta se voidaan luokitella myös vanhan kelttiläisen taiteen uudelleen elpymiseksi. Insulaarisen taiteen kausi päättyi 1100-luvun puolessa välissä kun Normannit valloittivat Britannian ja käänsivät taiteen yleiskristilliseen germaaniseen suuntaan.   

  1. Keskeiset pyrkimykset?

Insulaarisen taiteen keskeisenä pyrkimyksenä oli koristeellisuus, jonka avulla pyhinä pidettyjen esineiden, kuten esim. kirjojen merkitystä korostettiin.

  1. Aiheet?

Insulaarisen taiteen keskeisinä ornamentiikan aiheina toimivat figuuri-, naamio-, kasvi- ja eläinaiheet sekä geometriset spiraali, kaari-, ympyrä ja punoskuviot.  

  1. Tyylilliset ja tekniset ominaispiirteet?

Insulaarisen taiteen keskeisimpiä teoksia olivat kirjamaalaukset. Niiden tyylille oli ominaista runsas ja erittäin koristeellinen ornamentiikka, joka keskittyi erityisesti tekstien alkukirjaimiin. Insulaarisen taiteen tyylilliset juuret on mahdollista johtaa vanhaan kelttiläiseen geometriseen tyylittelyyn perustuvaan taiteeseen, johon sekoittui germaanisia kasvi- ja eläinornamentiikan aiheita. Kirjamaalauksen koristelutyyli näkyi yksinkertaisemmassa muodossa myös metalliesineissä ja kiviristeissä.

  1. Vaikutteet & esikuvat?

Insulaarinen taide rakentui osittain vanhan kelttiläisen taiteen traditiolle, jolloin sen vaikutteet voidaan johtaa aina muinaisen Kreikan ja Italian, erityisesti etruskien taiteeseen. Insulaarinen taide sai vaikutteita myös germaanisen kulttuurin piiristä.

  1. Myöhempi merkitys?

Insulaarisen taiteen ornamentiikka levisi kirjamaalauksen myötä kaikkialle Eurooppaan. Erityisesti sen taiteen ornamentiikalla (mm. punoskuviot, spiraali) on nähty olleen vaikutusta viikinkien taiteeseen.

  1. Arkkitehtuuri?

Insulaarisen kauden arkkitehtuurista on säilynyt vähän todisteita. Rakennukset olivat lähinnä pienikokoisia, puusta ja kivestä rakennettuja.

  1. Keskeiset taiteilijat?

Insulaarisen taiteen taiteilijoita ei juurikaan tunettu nimeltä.

  1. Keskeinen esimerkkiteos?

Kirjamaalaus: Book of Durrow (675-700).

                      Book of Kells (675-700).

                      Book of Lindisfarne (698-721).

  1. Historiallisia yhtymäkohtia?

607: Pantheon Roomassa muutetaan kristilliseksi kirkoksi.

Kirjallisuuslista: