tekijä: Antti Samuli Vallius Viimeisin muutos torstai 09. syyskuuta 2010, 17.00

Viikinkien taiteella tarkoitetaan varhaiskeskiaikaista Skandinaavista taidetta. Käsitettä käytetään yleisesti kuvaamaan myös pohjolan rautakauden taidetta.

  1. Aika, paikka ja syntykonteksti?

Viikinkien taide vaikutti Skandinaviassa n.800-1050. Sen syntyyn ja kehitykseen vaikutti oleellisesti laajat kauppa- ja ryöstöretket, joiden kautta pohjolan taiteeseen saatiin paljon erilaisia vaikutteita.

  1. Keskeiset pyrkimykset?

Viikinkien taiteessa keskeistä oli pyrkimys koristeellisuuteen. Joillakin kuvatuilla aiheilla tosin saattoi olla myös symbolisia merkityksiä.

  1. Aiheet?

Viikinkien taiteen keskeisinä aiheina toimivat geometriset, palmikko ja nuorakuviot sekä eläin- ja ihmishahmot.

  1. Tyylilliset ja tekniset ominaispiirteet?

Viikinkien taiteessa geometrisistä sekä eläin- ja ihmishahmoaiheista muodostettiin monimuotoista ornamentiikkaa, jolla koristeltiin kullasta, hopeasta, pronssista tai puusta valmistettuja käyttö- ja koriste-esineitä. Suosittuna aiheena oli toisiinsa kietoutuneiden taistelevien eläinten verkosto, jota käytettiin paljon esim. aseiden ja korujen koristelussa. Kyseisistä eläinaiheista johtuivat myös viikinkien veneiden hirviökeulakuvat. Viikinkien taiteessa esiintyi myös merkkihenkilöiden hautojen yhteyteen sijoitettuja kuva- ja riimukiviä, joiden kuva-aineisto koostui myyttisistä taru- ja taisteluaiheista. Riimukivien kirjoitus perustui germaaniseen aakkostoon ja se esitettiin kiven pinnassa kiertävänä nauhakirjoituksena. Lisäksi viikinkien taiteesta löytyy esimerkkejä kuvakudonnaisista.

  1. Vaikutteet & esikuvat?

Viikinkien taide sai runsaasti vaikutteita eri kulttuuripiireistä. Keskeisimpinä vaikutteina toimivat kuitenkin kelttiläinen, karolinginen ja ottolainen taide.

  1. Myöhempi merkitys?

Viikinkien taide vaikutti erityisesti pohjolan taiteen kehitykseen tutustuttamalla sen eri kulttuurien taiteisiin. Lisäksi sen puuarkkitehtuurin on nähty olleen esikuvana myöhemille norjalaisille sauvakirkoille.

  1. Arkkitehtuuri?

Viikinkien arkkitehtuuri koostui puusta, pystysalvostekniikalla valmistetuista rakennuksista, joiden koristeluissa käytettiin samankaltaista eläinornamentiikkaa kuin käyttö- ja koriste-esineissä.

  1. Keskeiset taiteilijat?

Viikinkiajan taiteilijoita ei juurikaan tunneta nimeltä.

  1. Keskeinen esimerkkiteos?

Osebergin laivahauta (n.825).

  1. Historiallisia yhtymäkohtia?

896: Unkarilaiset asetuvat Unkariin.

982: Lontoossa oli tuhoisa tulipalo.

 

Kirjallisuuslista: