tekijä: Antti Samuli Vallius Viimeisin muutos torstai 09. syyskuuta 2010, 17.00

Naivismilla (ransk. naïve < lapsekas, vilpitön, luonnollinen) tarkoitetaan kuvataiteen suuntausta, jonka taiteilijat olivat pääsääntöisesti itseoppineita. Naivismilla ei kuitenkaan ollut yhtenäistä tyyliä eikä se muodostanut erillistä taiteilijaryhmää. Suuntausta on pidetty toisinaan kansantaiteen jatkeena. Erona niiden välillä on se, että kansantaide on tyypillisesti status- ja käyttöesineiden koristelua, kun taas naivistinen taide on ilmennyt ns. vapaissa taideteoksissa, kuvissa ja eri materiaaleista valmistetuissa veistoksissa.

  1. Aika, paikka ja syntykonteksti?

Naivismin kaltaista amatöörien tekemää taidetta on tunnettu jo keskiajalla, mutta vasta 1900-luvun alun avantgardepiireissä sitä alettiin arvostamaan. Naivistinen taide sai alkunsa Euroopassa, mutta levisi sittemmin 1900-luvun kuluessa ympäri maailman. Esimerkiksi Suomessa naivismi nousi esille 1960-luvulla. Alunperin naivismin on nähty syntyneen vastareaktiona impressionismin jälkeisten taidesuuntausten harrastamalle teorisoinnille ja estetismille.

  1. Keskeiset pyrkimykset?

Naivismille oli keskeistä pyrkimys spontaaniin yksinkertaisuuteen ja vilpittömyyteen. Naivistit pyrkivät välttämään taidekoulujen perinteisiä oppeja, kuten esim. perspektiivisääntöjä sekä mittasuhteita ja kiinnittämään huomionsa erityisesti yksityiskohtien tarkkuuteen. Toisinaan naivismin piirissä pyrittiin myös värikkäällä ja humoristisella otteella tehtyyn yhteiskuntakritiikkiin.

  1. Aiheet?

Naivismin keskeiset aiheet olivat yleensä sisällöltään kertovia ja löytyivät pääsääntöisesti tekijän omasta elämästä, muistoista, unista ja haaveista. Suuntauksen piirissä esiintyi myös paljon kukka-, eläin- ja fantasia-aiheita.

  1. Tyylilliset ja tekniset ominaispiirteet?

Naivismin muotokielelle oli tyypillistä kaavamaisuus ja jäykkyys, jossa henkilöhahmot esitettiin usein suoraan edestäpäin. Hahmojen mittasuhteet olivat monesti mielivaltaisia ja niissä käytettiin ns. psykologista perspektiiviä. Tyylillisesti naivismia on verrattu esim. lasten ja luonnonkansojen tekemään taiteeseen.

  1. Vaikutteet & esikuvat?

Naivismin vaikutteiksi on luettu mm. primitiivinen taide sekä kansantaide.

  1. Myöhempi merkitys?

Naivismin voidaan nähdä vaikuttaneen sille läheisiin, mutta hieman erilaisia painotuksia sisältäviin suuntauksiin kuten esim. art brutiin sekä Suomessa ITE-taiteeseen.

  1. Arkkitehtuuri?

Naivismilla ei ollut yhteyttä arkkitehtuuriin.

  1. Keskeiset taiteilijat?

Henri Rousseau (1844-1910)

Louis Vivin (1861-1936)

André Bauchant (1873-1958)

Camille Bombois (1883-1970)

Louis Séraphine (1864-1942)

Grandma Moses (1860-1961)

Ivan Generalić (1914–1992)

  1. Keskeinen esimerkkiteos?

Henri Rousseau: Nukkuva mustalainen (1897).

  1. Historiallisia yhtymäkohtia?

1898: Pepsin valmistus alkaa tällä nimellä.

1927: Ensimmäinen transatlanttinen puhelinsoitto New Yorkista Lontooseen.

 

Kirjallisuuslista: