Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

tekijä: huli — Viimeisin muutos torstai 09. syyskuuta 2010, 17.00

Naturalismi taidesuuntauksena syntyi realismin yhteydessä. Sitä on usein pidetty realismin myöhäisvaiheena tai erityisen pitkälle vietynä realismina.

1.      Aika, paikka ja syntykonteksti?

Suuntaus syntyi Ranskassa 1880-luvun alkupuolelle, ns. Ranskan kolmannen tasavallan aikaan. Naturalismi sai myöhemmin realismin tavoin laajempaa kannatusta myös muualla maailmassa.

2.      Keskeiset pyrkimykset?

Naturalismin keskeiset pyrkimykset rinnastuivat pääsääntöisesti realismin vastaaviin. Tosin vivahde-erona toimi naturalismin pyrkimys objektiivisen tarkkaan ja kaunistelemattomaan näkyvän maailman kuvaamiseen, joka sisälsi myös rumuuden kuvaukset. Lisäksi realismin ja naturalismin eroavaisuutena oli se, että naturalistit pyrkivät kuvaamaan todellisuutta ilman erityistä poliittista ja sosiaalista merkitystä.

3.      Aiheet?

Naturalistit kuvasivat pääsääntöisesti oman aikansa arkipäiväisiä ja kaunistelemattomia aiheita.

4.      Tyylilliset ja tekniset ominaispiirteet?

Realismin tavoin naturalismin maalaustyyli pyrki todellisuuden jäljittelyyn. Tämän lisäksi naturalismille oli ominaista suuret teoskoot, vaalean väriasteikon käyttö sekä akateemiseen maalaukseen verrattuna vapaampi sivellintekniikka. Naturalistit harrastivat paljon ulkoilmamaalausta. Monet suuntauksen taiteilijat käyttivät valokuvaa apunaan säästääkseen aikaa ja malli-kustannuksia sekä saavuttaakseen tarkemman lopputuloksen kuvaamastaan kohteesta.

5.      Vaikutteet & esikuvat?

Naturalismin vaikutteet ja esikuvat voidaan pääasiallisesti rinnastaa realismin vastaaviin. Näiden lisäksi naturalismin innoittajina toimivat yleisesti ottaen tieteellinen positivismi, kirjallinen naturalismi (erityisesti Emile Zola naturalistisine teorioineen), darwinismi sekä Hippolyte Tainen miljööteoria.

6.      Myöhempi merkitys?

Naturalismista kehittyi 1880-luvun suosituin taidesuuntaus, joka vaikutti moniin taiteilijoihin ympäri maailman. Sillä oli suuri vaikutus mm. suomalaisiin taiteilijoihin kuten esim. Albert Edelfeltiin, Axel Galléniin ja Helene Schjerfbeckiin. Yleisesti ottaen naturalismin myöhempi merkitys voidaan liittää realismin vastaavaan.

7.      Arkkitehtuuri?

Ei yhteyttä arkkitehtuuriin.

8.      Keskeiset taiteilijat?

Jules Bastien-Lepage (1848-1884)

Ernest Meissonier (1815-1891)

9.      Keskeinen esimerkkiteos?

Jules Bastien-Lepage: Puunkerääjä (1881).

10.  Historiallisia yhtymäkohtia?

1881: Pablo Picasso syntyy

           

 

            Kirjallisuuslista: