Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

tekijä: huli — Viimeisin muutos torstai 09. syyskuuta 2010, 17.00

Neoimpressionismi (uusimpressionismi) oli nuorten ranskalaisten taiteilijoiden perustama taideliike. Se kuului jälki-impressionistisiin liikkeisiin, joihin lasketaan myös symbolismi, syntetismi ja intimismi.

  1. Aika, paikka ja syntykonteksti?

Neoimpressionismi kehittyi Ranskassa vuosina 1884-1885 ja toimi 1900-luvun alkuun. Liike toimi pääasiallisesti Ranskassa mutta sai jonkin verran kannatusta myös Belgiassa ja Hollannissa. Näiden maiden ulkopuolella liikkeen kannatus oli vähäinen. Neoimpressionismin syntyyn vaikutti tarve muuttaa impressionismia. Alkuun panevana voimana toimi Georges Seurat ja hänen kiinnostuksensa erilaisiin väriteorioihin. Seurat esiintyi ensimmäisellä neoimpressionistisella teoksella Kylpiöitä Asnièresissa vuoden 1884 riippumattomien salongissa.

  1. Keskeiset pyrkimykset?

Neoimpressionistit pyrkivät tieteellisesti edelleen kehittelemään impressionistien tekniikoita. Taiteilijat käyttivät tiukkarajaisia väriteorioita, joiden avulla he pyrkivät luomaan mahdollisimman valovoimaisia, värikylläisiä ja harmonisia värivaikutelmia. Siinä missä impressionistit pyrkivät vapaaseen ja spontaaniin ilmaisuun, pyrkivät neoimpressionistit tarkkaan ja rakenteeltaan loogiseen ilmaisuun. Monet ryhmän taiteilijoista olivat Ranskan sosialistis-anarkistisen liikkeen aktiivisia kannattajia.

  1. Aiheet?

Neoimpressionistit maalasivat pääasiallisesti kaupunkiaiheita kuten impressionistitkin, mutta painottivat enemmän työväenluokkaisia kuin porvarillisia näkökulmia.

  1. Tyylilliset ja tekniset ominaispiirteet?

Neoimpressionistit käyttivät teknisenä menetelmänään divisionismia, jolla tarkoitetaan pointillistista maalaustekniikkaa ja siihen sitoutuvaa optista teoriaa. Tekniikan keskeisenä ajatuksena oli puhtaista pääväreistä koostuvien täpläryhmien tasainen ja kurinalainen sommittelu. Pyrkimyksenä oli, että tarkasteltaessa teosta tietyn etäisyyden päästä täpläryhmät sekoittuisivat ja muodostaisivat optisesti reagoidessaan halutun värisävyn sekä eloisamman ja valoisamman vaikutelman. Suuremman valovoiman saavuttamiseksi rinnakkaisina väreinä käytettiin usein komplementti- eli vastavärejä.

  1. Vaikutteet & esikuvat?

Impressionismin teosten lisäksi neoimpressionismiin vaikuttivat mm. Charles Blancin, M-E. Chevreuilin ja Odgen Roodin väriteoriat.

  1. Myöhempi merkitys?

Neoimpressionismin johdonmukaiset, rakenteelliset sommitelmat ja stereometrinen tilankuvaus toimivat tien avaajina 1900-luvun abstraktille ja konstruktivistiselle taiteelle. Lisäksi sen värinkäytön on nähty vaikuttaneen mm. fauvisteihin.

  1. Arkkitehtuuri?

Ei yhteyttä arkkitehtuuriin.

  1. Keskeiset taiteilijat?

Georges Seurat (1859-1891)

Paul Signac (1863-1935)

Henri-Edmond Cross (1856-1910)

Albert Dubois-Pillet (1846-1890)

Maximilien Luce (1858-1941)

Théo van Rysselberghe (1862–1926)

Myös impressionistien keskeinen hahmo Camille Pissarro (1830-1903) liittyi neoimpressionisteihin. Suuntausta kokeilivat hetkellisesti myös nk. Suuriksi edeltäjiksi kutsutut taiteilijat: Paul Gauguin (1848-1903), Vincent van Gogh (1853-1890) ja Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901). He eivät varsinaisesti kuuluneet mihinkään taidesuuntaukseen, mutta heidän tuotannoillaan on ollut suuri merkitys modernin taiteen kehitykseen.

  1. Keskeinen esimerkkiteos?

Georges Seurat: Kesäinen sunnuntaipäivä La Grande Jattessa (1884-1886).

  1. Historiallisia yhtymäkohtia?

1884: Juhani Ahon Rautatie julkaistaan.

 

 

Kirjallisuuslista: