tekijä: Antti Samuli Vallius Viimeisin muutos torstai 09. syyskuuta 2010, 17.00

Symbolismilla tarkoitetaan niin kirjallisuudessa kuin kuvataiteessakin vaikuttanutta taidesuuntausta ja syntetismillä lähinnä siihen liittynyttä maalaustapaa. Puhuttaessa symbolismista tarkoitetaan yleensä taiteen aatteellista sisältöä. Käsitteellä syntetismi puolestaan viitataan teosten muotokieleen. Usein symbolistinen sisältö ja syntetistinen muoto kohtaavat samassa teoksessa.  

  1. Aika, paikka ja syntykonteksti?

Symbolismin on katsottu saaneen alkunsa runoilija Jean Moréasin Le Figaro -lehden kirjallisuusliitteessä 18.9.1886 julkaisemasta Symbolismin manifestista. Ranskasta taidesuuntaus levisi pian muualle, esim. Pohjoismaihin ja sen vaikutus kesti n. vuoteen 1908. Symbolismiin liittyvä syntetismi sai puolestaan alkunsa Bretagnen Pont-Avenissa 1880-luvun jälkipuolella työskennelleen taiteilijaryhmän piirissä.

  1. Keskeiset pyrkimykset?

Symbolismin/syntetismin keskeisenä pyrkimyksenä oli toimia vastareaktiona ulkoista todellisuutta kuvaaville taidesuuntauksille kuten realismille, naturalismille ja impressionismille. Symbolismin ajatusten mukaan taiteen tehtävänä oli pyrkiä kuvaamaan näkyvän maailman taakse kätkeytyviä alitajuisia näkyjä ja mielikuvia. Albert Aurierin määritelmän mukaan symbolismin keskeisinä pyrkimyksinä ja ominaisuuksina olivat ideanmukaisuus, symbolistisuus, synteettisyys, subjektiivisuus ja dekoratiivisuus.

  1. Aiheet?

Symbolismin keskeiset aiheet saatiin uskonnosta, myyteistä, legendoista, unista ja mystiikasta.

  1. Tyylilliset ja tekniset ominaispiirteet?

Symbolismiin vahvasti liittyneen syntetistisen maalaustavan ominaispiirteitä olivat yksinkertaistaminen, ääriviivan korostaminen ja usein myös värien rajoittaminen prisman perusväreihin. Litteistä, selkeästi rajatuista väripinnoista koostuvia teoksia pyrittiin maalaamaan muistinvaraisesti, tiivistämällä ja keskittämällä niihin luonnosta tehtyjä havaintoja. Symbolistisessa taiteessa todellisuusilluusiota tärkeämpää oli oikean tunnelman herättäminen.

  1. Vaikutteet & esikuvat?

Symbolistitaiteilijat olivat kiinnostuneita idealistisesta aatemaailmasta. Heidän kiinnostuksen kohteina ja vaikuttajina olivat mm. Nietschen yli-ihmisoppi, spiritismi, platonismi, teosofia ja okkultismi. Tärkeiksi esikuviksi nousivat teosofi Helena Blavatsky, okkultisti ja mystikko Emanuel Swedenborg sekä Joséphin (Sár) Péladanin ruusuristiläinen liike. Myös romantiikan ajan taiteesta omaksuttiin vaikutteita. Syntetismin muotokielen kehitykseen vaikuttivat erityisesti japanilaiset puupiirrokset, keskiaikaiset lasimaalaukset, eri maiden kansantaide sekä cloisonné, joka oli hyvin vanha metalliesineiden koristelumenetelmä.

  1. Myöhempi merkitys?

Symbolismi/syntetismi vaikutti voimakkaasti myöhempään moderniin taiteeseen kuten esim. ekspressionismiin.

  1. Arkkitehtuuri?

Ei yhteyttä arkkitehtuuriin

  1. Keskeiset taiteilijat?

Pierre Puvis de Chavannes (1824-1898)

Paul Gauguin (1848-1903)

Emile Bernard (1868-1941)

Auguste Rodin (1840–1917)

James Ensor (1860-1949)

Edvard Munch (1863–1944)

Akseli Gallen-Kallela (1865-1931)

  1. Keskeinen esimerkkiteos?

Paul Gauguin: Mistä tulemme? Mitä olemme? Minne menemme? (1897).

  1. Historiallisia yhtymäkohtia?

1886: Vapauden patsas valmistui New Yorkiin.

1901: Ensimmäinen öljylöytö Spindletopissa, Beaumontissa, Texasissa.

 

Kirjallisuuslista: