Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

tekijä: huli — Viimeisin muutos torstai 09. syyskuuta 2010, 17.00

Fauvismi oli saksalaiseen ekspressionismiin rinnastunut suuntaus, jota on kutsuttu myös dekoratiiviseksi ekspressionismiksi.

  1. Aika, paikka ja syntykonteksti?

Fauvismi sai alkunsa vuoden 1905 Pariisin Syyssalongin näyttelystä, jossa Matissen johdolla uusimpressionismin tyranniaa vastaan räikeän värikkäillä teoksilla protestoineista taiteilijoista alettiin käyttää pilkkanimeä ”les fauves”, villipedot. Löyhä ryhmä alkoi hajota jo vuonna 1908.

  1. Keskeiset pyrkimykset?

Fauvistit eivät muodostaneet yhtenäistä taideliikettä, eikä heillä ollut johdonmukaista taideteoriaa. Heidän yhteisenä nimittäjänä toimi pyrkimys ekspressiiviseen ilmaisuun. Tämä käy ilmi seuraavasta Matissen lainauksesta: ”ilmaisu ei muodostu ihmiskasvoille kuvastuvasta intohimosta, ei liioin väkivaltaisista eleistä. Maalausteni koko sommittelu on ilmaiseva.”.

  1. Aiheet?

Fauvismin aiheet vaihtelivat henkilökuvista asetelmiin ja maisemiin.

  1. Tyylilliset ja tekniset ominaispiirteet?

Fauvistien tyylille ominaista olivat uusimpressionismin vastakkaiset keinot eli räikeät, puhtaat värit ja voimakkaat muodot. Tyypillistä fauvismille oli myös disharmonian, kaksiulotteisen kuvapinnan sekä dekoratiivisen ääriviivan käyttö. Fauvismi oli hillitympää ja dekoratiivisempaa kuin saksalainen ekspressionismi.

  1. Vaikutteet & esikuvat?

Fauvismin vaikutteina toimivat erityisesti Vincent van Goghin, Paul Cézannen ja Georges Seurat’n teokset sekä syntetismi ja orientaalinen taide.

  1. Myöhempi merkitys?

Fauvismi vaikutti saksalaisen ekspressionismin syntyyn ja kehitykseen.

  1. Arkkitehtuuri?

Suuntauksen piirissä ei esiintynyt arkkitehtuuria.

  1. Keskeiset taiteilijat?

Henri Matisse (1869-1954)

Othon Frietz (1879-1949)

Andre Derain (1880-1954)

Maurice de Vlaminck (1876-1958)

Raoul Dufy (1877-1953)

Georges Roualt (1871-1958)                    

Georges Braque (1882-1963) (kuului uransa alussa ryhmään)

  1. Keskeinen esimerkkiteos?

Henri Matisse: Jälkiruokapöytä, punaisen harmonia (1908).

  1. Historiallisia yhtymäkohtia?

1905: Kapina panssarilaiva Potemkinilla.

1908: Robert Baden-Powell perusti partioliikkeen.

1914: Ensimmäinen maailmansota alkoi.

 

Kirjallisuuslista: