Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

tekijä: huli — Viimeisin muutos torstai 09. syyskuuta 2010, 17.00

Futurismilla tarkoitetaan italialaista, kirjallisuudesta alkunsa saanutta uudistusliikettä, joka levisi myöhemmin kaikille taiteenaloille. Toisinaan siitä on käytetty myös nimitystä dynamismi.

1. Aika, paikka ja syntykonteksti?

Liike sai alkunsa runoilija Filippo Tommaso Marinettin (1876-1944) vuonna 1909 julkaisemasta futurismin manifestista. Kuvataiteilijat liittyivät liikkeeseen vuonna 1910. Futuristinen liike päättyi vuonna 1916. Julkiset manifestit ja esiintymiset edistivät futurismin ja futurististen vaikutteiden leviämistä Italiasta muualle Eurooppaan, Yhdysvaltoihin ja Venäjälle.

2. Keskeiset pyrkimykset?

Futuristisen liikkeen pyrkimyksenä oli täysin uuden taiteen ja kulttuurin luominen. He kiistivät ja torjuivat menneisyyden vanhan taiteen ja kulttuurin merkityksen. Erityisen kiinnostuneita futuristit olivat modernin elämän tuomasta hälystä, koneista, vauhdista ja liikkeestä. Marinettin laatimassa manifestissa ihannoitiin teknokraattista kulttuuria, militarismia ja anarkiaa. Futuristit väittivät kuvataiteen kuvanneen aikaisemmin vain pysähtynyttä liikettä, ja täten pyrkivät omassa taiteessaan kuvaamaan tapahtumien samanaikaisuutta ja liikkeen jatkuvuutta. Futurististen maalareiden ”teknisessä” manifestissa vaadittiin uutta liike-, tila-, väri- ja ihmiskäsitystä sekä uudenlaista katsojan ja taiteen välistä suhdetta.

3. Aiheet?

Futurismin kuvataiteen keskeisinä aiheina olivat liike ja modernielämä.

4. Tyylilliset ja tekniset ominaispiirteet?

Futurismin maalaustaiteelle ominaista liikettä, vauhtia ja energiaa kuvattiin mm. ’voimaviivoin’, monistuvin muodoin ja erilaisia valoisuusefektejä luomalla. Veistoksissa liikettä pyrittiin saamaan aikaan yhdistämällä niihin erilaisia materiaaleja kuten esim. lasia, betonia, puuta, pahvia, rautalankaa, väriä jne. sekä käyttämällä teoksissa jatkuvaa spiraalimuotoa. Toisinaan niihin asennettiin jopa moottoreita, joilla veistokset tai niiden osat saatiin liikkumaan. Ylipäänsä futuristisen taiteen teokset nähtiin osina jatkuvaa kokonaisuutta, minkä vuoksi mm. staattiset keskitetyt sommitelmat hylättiin.

5. Vaikutteet & esikuvat?

Futurismi sai vaikutteita erityisesti neoimpressionismin divisionismista ja kubismista, vaikka futuristit yleisesti syyttivätkin kubisteja akateemisesta jäykkyydestä. Lisäksi he ammensivat vaikutteita filosofiasta, kuten esim. Henry Bergsonin ajatuksista.

6. Myöhempi merkitys?

Futurismi vaikutti suoraan maailmansodan jälkeen Roomassa perustettuun Il secondo futurismo –ryhmään. Lisäksi sen on nähty vaikuttaneen mm. englantilaiseen vortisismiin, ranskalaiseen orfismiin, venäläiseen kubo-futurismiin ja rayonismiin, synteettiseen kubismiin sekä dadaan.

7. Arkkitehtuuri?

Futurismi levisi myös arkkitehtuurin piiriin, joskin se esiintyi ainoastaan suunnitelmina, piirroksina ja ajatuksina manifesteissa. Keskeisenä arkkitehtina toimi Antonio Sant’Elia. Futuristisen arkkitehtuurin ideoissa tuomittiin modernia elämäntunnetta huonosti vastannut historiallinen arkkitehtuuri. Futurististen talojen tuli olla suurikokoisia, dynaamisia koneita, jotka oli rakennettu uusista materiaaleista modernia teknologiaa hyväksi käyttäen. Rakennuksien tuli olla  myös kaikista esteettisistä ja symbolisista arvoista riisuttuja ja liittyä elimellisesti ympäristöönsä. Lisäksi futuristisessa arkkitehtuurissa ja kaupunkisuunnittelussa tuli soveltaa dynamismin, simultaanisuuden ja divisionismin periaatteita.

8. Keskeiset taiteilijat?

Giacomo Balla (1871-1958)

Carlo Carrá (1881-1966)

Umberto Boccioni (1882-1916)

Gino Severini (1883-1966)

Luigi Russolo (1885-1947)

Keskeinen esimerkkiteos?

Giacomo Balla: Koiran liike talutusnuorassa (1912).

Historiallisia yhtymäkohtia?

1909: Halleyn komeetta saatiin valokuvattua ensimmäisen kerran.

1916: Yli miljoona sotilasta kuolee Sommen taistelussa.

 

 

Kirjallisuuslista: