tekijä: Antti Samuli Vallius Viimeisin muutos torstai 09. syyskuuta 2010, 17.00

Kubismilla tarkoitetaan 1900-luvun alussa syntynyttä maalaus-ja veistotaiteen suuntausta, joka keskittyi pääsääntöisesti yksinkertaisiin geometrisiin muotoihin. Nimensä se sai kuutiota tarkoittavasta sanasta, jota kriitikko Georges Vauxcelles käytti Georges Braquen teoksista vuonna 1908.

1. Aika, paikka ja syntykonteksti?

Suuntauksen alulle panijoina olivat Georges Braque ja Pablo Picasso. Heidän yhteistyönsä kubismin kehityksessä voidaan jakaa kolmeen jaksoon: alun kokeilevaan vaiheeseen eli fasettikubismiin 1906-09, analyyttiseen kubismiin 1910-12 ja synteettiseen kubismiin 1912-14. Tosin synteettinen kubismi jatkui ja muuttui vielä vuoden 1914 jälkeen ja sen rinnalla esiintyi muita kubistisia taidesuuntauksia kuten esim. orfismi. Varsinaisen kubistisen taideliikkeen on katsottu päättyneen 1920-luvun alussa. Ranskassa syntynyt ja myöhemmin laajemmalle levinnyt kubismi syntyi vastareaktiona fauvismille ja ekspressionismille sekä impressionistiselle ilmaisulle.

2. Keskeiset pyrkimykset?

Kubismi pyrki uudenlaiseen tapaan kuvata todellisuutta. Siinä hylättiin yhden pakopisteen kautta esitetty perspektiivinen kuvatila ja kohde kuvattiin monelta suunnalta samanaikaisesti. Pyrkimyksenä oli tällöin luoda keinotekoinen rakennelma, joka esitti subjektiivista näkemystä maailmasta kaksiulotteisesti kolmiulotteisen illusionismin sijaan.

3. Aiheet?

Kubismin keskeisiä aiheita olivat maisemat, muotokuvat ja mm. pulloista, ruukuista, kirjoista, lehdistä ja soittimista koostetut asetelmat.

4. Tyylilliset ja tekniset ominaispiirteet?

Kubistit pelkistivät maalaustensa muodot kuutioiksi, kartioiksi, lieriöiksi ja palloiksi. Maalausten sommittelua hallitsivat toisiinsa liitetyt särmikkäät tasopinnat ja kuvatila sommiteltiin tietoisesti litteäksi, pintaa korostavaksi. Keskeisperspektiivin käyttö hylättiin ja kuvauskohteen tilarakenne purettiin tasopinnoiksi. Kuvauskohteen osia esitettiin samanaikaisesti eri näkökulmista, tätä kutsutaan simultaaniperspektiiviksi. Analyyttiselle kubismille oli ominaista aiheen pitkälle viety hajottaminen, joka yhdistyi kuvapinnan yhtenäiseen jäsentelyyn. Väreinä siinä käytettiin pääsääntöisesti maanläheisiä ja hillittyjä ruskean, okran sekä harmaan sävyjä. Synteettisessä kubismissa taiteilijat leikkasivat sanomalehdistä, tapeteista, kankaasta, ohjelmalehtisistä yms. paloja ja liimasivat niitä maalauksiensa osiksi. Tällöin teosten suhde todellisuuteen laajeni liimattujen elementtien esittäessä osittain itseään ja ollen samanaikaisesti osia taideteoksen sisäistä kuvaa. Picasso valmisti oheisella kollaasitekniikalla myös kolmiulotteisia veistoksia. Synteettisessä kubismissa värien käyttö voimistui. Orfiselle kubismille ominaista olivat värien keskinäisiä merkityksiä korostaneet abstraktit sommitelmat ja kubistiset tasorakenteet.

5. Vaikutteet & esikuvat?

Kubismin esikuvina toimivat erityisesti Paul Cezannen myöhäiskauden maalaukset sekä primitiivinen taide. Myöhemmässä vaiheessa synteettinen kubismi sai vaikutteita mm. futurismilta.

6. Myöhempi merkitys?

Kubismi oli eräs 1900-luvun vaikutusvaltaisimmista taidesuunnista sen luoman uudenlaisen kuvallisen esittämistavan johdosta. Kubismi kehitti myös kollaasitekniikan. Lisäksi se vaikutti moniin modernin taiteen suuntauksiin kuten esim. futurismiin, kubo-futurismiin, kubo-realismiin, konstruktivismiin, rayonismiin, suprematismiin ja neoplastismiin. Kubismi vaikutti myös voimakkaasti moderniin arkkitehtuuriin.

7. Arkkitehtuuri?

Suuntaukseen ei sisältänyt varsinaista rakennustaidetta, vaikka se vaikuttikin voimakkaasti modernin arkkitehtuurin muotokieleen. 

8. Keskeiset taiteilijat?

Analyyttinen ja synteettinen kubismi: Pablo Picasso (1881-1973)

                                                           Georges Braque (1882-1963)

                                                           Juan Gris (1887-1927)

Kuvanveisto:  Henri Laurens (1885-1954)

                      Alexander Arhipenko (1887-1964)

                                                                

Orfinen kubismi: Francis Picabia (1879-1953)

                          Fernand Léger (1881-1955)

                          Robert Delaunay (1885-1941)

                          Sonia Delaynay-Trek (1885-1979)

                          Marcel Duchamp (1887-1968)

9. Keskeinen esimerkkiteos?

Pablo Picasso: Avignonin naiset (1907).

10. Historiallisia yhtymäkohtia?

1910: Viimeinen teloitus Ruotsissa giljotiinilla.

1912: Titanic upposi Pohjois-Atlantilla.

 

Kirjallisuuslista: