tekijä: Antti Samuli Vallius Viimeisin muutos torstai 09. syyskuuta 2010, 17.00

Suprematismilla tarkoitetaan abstraktin taiteen suuntausta, joka sai nimensä Kasimir Malevitšin taiteellisen metodin mukaan.

1. Aika, paikka ja syntykonteksti?

Kasimir Malevitš alkoi kehitellä suuntaukselle ominaista taidetta vuonna 1913. Varsinaisesti suprematismi sai kuitenkin alkunsa vuonna 1915, kun Malevitš esitteli yleisölle joukon suprematistisiksi nimittämiään maalauksia. Suuntaus huipentui vuosina 1917-1918. Vuonna 1922 Malevitš julisti suprematismin kuolleeksi.

2. Keskeiset pyrkimykset?

Malevitš pyrki taiteellaan luomaan muotokielen, joka ilmaisi ainoastaan sisäistä todellisuutta. Maalauksiaan Malevitš nimitti suprematistisiksi, sillä niistä välittyi häneen mukaansa puhtaan tunteen suprematiaa, ylemmyyttä. Puhdas tunne syntyi taiteilijan mukaan havaintomaailman todellisuuden poiskarsimisesta.

3. Aiheet?

Suprematismin keskeisinä aiheina olivat geometriset kuviot, joita Malevitš piti mystisinä symboleina.

4. Tyylilliset ja tekniset ominaispiirteet?

Suprematismin tyylille oli ominaista euklidisen geometrian perusmuodot: neliöt, suorakaiteet, ympyrät, ristit ja kolmiot. Teoksissa käytettiin mustaa, harmaata ja kirkkaita perusvärejä pääsääntöisesti valkoisella pohjalla.

5. Vaikutteet & esikuvat?

Suprematismi sai vaikutteita kubismista. Varsinkin synteettisen kubismin kollaasit vaikuttivat suprematismin kehitykseen. Lisäksi Malevitš sai vaikutteita mm. teosofiasta, ns. neljännen ulottuvuuden teorioista sekä avantgardistisesta zaum-runoudesta.

6. Myöhempi merkitys?

Suprematismi vaikutti voimakkaasti venäläiseen abstraktiin taiteeseen ja taiteilijoihin kuten esim. Alexander Rodtšenkoon, El Lissitskyyn ja Wassily Kandinskyyn. Taidesuuntauksella oli myös merkittävä rooli konstruktivismin kehityksessä.

7. Arkkitehtuuri?

Suuntauksessa ei esiintynyt varsinaista arkkitehtuuria.

8. Keskeiset taiteilijat?

Kasimir Malevitš (1878-1935)

Suprematismin piiriin voidaan laskea myös Supremus-lehden ympärille kerääntyneet taiteilijat:

Ivan Kljun (1873-1943)

Olga Rozanova (1886-1918)

Nadeza Udaltsova (1886-1961)

Vera Pestel (1886-1952)

Ljubov Popova (1889-1924)

9. Keskeinen esimerkkiteos?

Kasimir Malevitš: Valkoista valkoisella (1917-1918).

10. Historiallisia yhtymäkohtia?

1913: Ford Motor Company otti tehtaassaan käyttöön liukuhihnan.

1922: Howard Carter löysi pääsyn Tutankhamonin hautaan Kuninkaiden laaksossa.

 

Kirjallisuuslista: