tekijä: Antti Samuli Vallius Viimeisin muutos torstai 09. syyskuuta 2010, 17.00

Funktionalismilla tarkoitetaan modernistista, arkkitehtuuriin ja taideteollisuuteen keskittynyttä tyyliä. Se oli suuntaus, jonka mukaan tarkasteltavan järjestelmän jokaisen osan tuli palvella tiettyä tarkoitusta. Taideteollisuudessakin jokaisella esineen osalla tuli siis olla oma funktionsa; mitään ylimääräistä koristelua, jolla ei ollut käytännön merkitystä, ei tarvittu.

1. Aika, paikka ja syntykonteksti?

Funktionalismi kehittyi vastareaktiona 1900-luvun alun kertaustyyleille, jotka jäljittelivät ja yhdistelivät aiempien aikakausien tyylejä. Erityisesti Keski-Euroopassa, Pohjoismaissa ja Neuvostoliitossa kukoistanut funktionalismi on yleisesti ajoitettu vuosiin 1925-1935. Funktionalismi sai Pohjoismaissa ehkä enemmän jalansijaa kuin muualla maailmassa. Etenkin Suomessa ja Tanskassa oli useita kansainvälisesti merkittäviä arkkitehteja ja muotoilijoita.

2. Keskeiset pyrkimykset?

Funktionalismin idean kiteytti amerikkalainen arkkitehti Louis Sullivan jo vuonna 1896 toteamalla, että "tarkoitus sanelee muodon". Tyyliä alettiin soveltaa paitsi arkkitehtuurissa, myös esine- ja huonekalumuotoilussa. Sen tuli olla funktionaalista, kestävää, halpaa ja sen oli sovelluttava massatuotantoon.

3. Aiheet?

Funktionalismin aiheisto koostui lähinnä geometrisista ihannemuodoista.

4. Tyylilliset ja tekniset ominaispiirteet?

Funktionalismille ominaista oli pelkistäminen ja ornamentiikan hylkääminen. Esimerkiksi Alvar Aalto kehitti yhdessä Korhosen huonekalutehtaan kanssa puun taivutus- ja laminointimenetelmiä, joita hän käytti muun muassa huonekalujen jaloissa. Tämä L-jalka on yksi Artekin huonekalujen tunnusmerkkejä. Merkittävää vaikutusta huonekalusuunnitteluun oli myös puristetun vanerin kehittämisellä.

5. Vaikutteet & esikuvat?

Funktionalismin pioneereiksi ja esikuviksi voidaan laskea 1900-luvun alun modernin arkkitehtuurin vaikuttajat: De Stilj -ryhmä, Frank Lloyd Wright, Adolf Meyer, Walter Gropius (Bauhaus) ja Le Corbusier.

6. Myöhempi merkitys?

Funktionalistiset ihanteet vaikuttivat voimakkaasti varsinkin Toisen maailmansodan jälkeen muotoilijoihin ja muotoilusuuntauksiin, jotka näkyvät vielä tänäkin päivänä. Erityisesti funktionalistinen taideteollisuus on vaikuttanut skandinaaviseen selkeälinjaiseen muotoiluun.

7. Kuvataide?

Funktionalismissa ei esiintynyt varsinaista kuvataidetta.

8. Keskeiset taiteilijat?

Alvar Aalto & Artek (1898-1976)

Arne Jacobsen (1902-1971)

9. Keskeinen esimerkkiteos?

Alvar Aalto: kolmi- ja nelijalkainen pinottava jakkara (1932-1933).

10. Historiallisia yhtymäkohtia?

1932: Yleinen aseistariisuntakonferenssi alkoi Genevessä.

1933: Yhdysvallat ja Neuvostoliitto solmivat diplomaattisuhteet.

 

 

Kirjallisuuslista: