Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

tekijä: huli — Viimeisin muutos torstai 09. syyskuuta 2010, 17.00

Lyhyt kestoisuudestaan johtuen täysrenessanssin aikana syntyi määrällisesti varsin vähän merkittäviä rakennuksia. Tärkeä huomio on myös se, ettei sen nimekkäimmistä arkkitehdeistä yksikään ollut koulutukseltaan arkkitehti.

  1. Aika, paikka ja syntykonteksti?

Ajan ja syntykontekstinsa puolesta täysrenessanssin arkkitehtuuri vertautuu täysrenessanssin kuvataiteen vastaaviin. Paikallisesti täysrenessanssin arkkitehtuuri keskittyi pääasiassa Roomaan.

  1. Keskeiset pyrkimykset?

Täysrenessanssin arkkitehtuurin pyrkimyksenä oli geometrinen täydellisyys, harmonia ja tasapaino. Kyseisiin tuloksiin pyrittiin tiukalla teoreettis-matemaattisella otteella, joka sisälsi erilaisia ihannemuotoja ja mittoja.

  1. Aiheet?

Täysrenessanssin arkkitehtuurin rakennuksissa käytettiin antiikin aiheita, joskin sen piirissä oli havaittavissa myös klassisesta kaanonista vapautumista.

  1. Tyylilliset ja tekniset ominaispiirteet?

Täysrenessanssin arkkitehtuurille tyypillistä oli ympyrän, ristin tai tähden muotoinen keskeisrakennus, joka oli varustettu kupolikatolla. Tärkeäksi tekijäksi nousi rakennusten volyymi sekä valo, jota käytettiin tilaa muotoilevana elementtinä. Palatseissa säilyi varhaisrenessanssin kuutiomainen umpinaisuus, tosin sillä erotuksella, että seinät tehtiin plastisemmiksi ja vaihtelevammiksi. Yleisesti ottaen täysrenessanssin arkkitehtuurista välittyi staattisuus, johdonmukainen tektonisuus ja harmoniset mittasuhteet.

  1. Vaikutteet & esikuvat?

Täysrenessanssin arkkitehtuuri otti vaikutteita antiikista ja sovelsi varhaisrenessanssin arkkitehtuuria.

  1. Myöhempi merkitys?

Kuten varhaisrenessanssin arkkitehtuurilla on myös täysrenessanssin arkkitehtuurilla ollut suuri vaikutus myöhempään arkkitehtuuriin. Täysrenessanssin arkkitehtuurin piirissä varhaisrenessanssin keksinnöt ja menetelmät jalostuivat täyteen muotoonsa.

  1. Kuvataide?

Katso kohta täysrenessanssin kuvataide.

  1. Keskeiset taiteilijat?

Donato Bramante (1444-1514)

Michelangelo Buonarroti (1475-1564)

Rafael (Raffaello Sanzio, 1483-1520)

  1. Keskeinen esimerkkiteos?

Pietarinkirkko, Rooma (1506-1626). Suunnittelussa toimi kaiken kaikkiaan 10 arkkitehtia, mm.      Bramante ja Michelangelo.

Donato Bramante: Tempietto, Rooma (1502).

  1. Historiallisia yhtymäkohtia?

1502: Portugalilaiset aloittavat ensimmäiset banaaniviljelmät Karibialla ja Keski-Amerikassa.

1506: Kristoffer Kolumbus kuolee.

 

Kirjallisuuslista: