tekijä: Antti Samuli Vallius Viimeisin muutos torstai 09. syyskuuta 2010, 17.00
  1. Aika, paikka ja syntykonteksti?

Varhaisrenessanssin arkkitehtuuri vaikutti n. 1420-1490 ja sen keskuspaikkana toimi Firenze.

  1. Keskeiset pyrkimykset?

Varhaisrenessanssin arkkitehtuurissa pyrittiin antiikin hengessä selkeyteen, symmetrisyyteen ja harmonisuuteen, joiden saavuttamiseksi sovellettiin matemaattisia teorioita ja perspektiivilakeja. Matemaattisesti määriteltyjen suhteiden katsottiin heijastavan Jumalan luoman maailmankaikkeuden täydellisyyttä. Palaamalla antiikin rakenteisiin ja muotokieleen korostettiin itsenäisyyttä ja eroa pohjoisten "barbaarikansojen" gotiikkaan.

  1. Aiheet?

Varhaisrenessanssin arkkitehtuurin pääasialliset aiheet saatiin antiikista, jonka pylväsjärjestelmiä ja koristeaiheita kuten esim. kasettikattoja, simpukankuori- ja ruusuaiheita käytettiin paljon.

  1. Tyylilliset ja tekniset ominaispiirteet?

Varhaisrenessanssin arkkitehtuurille oli ominaista geometristen muotojen käyttö ja tiukka kerrosjako. Rakennuksen eri osien tuli olla harmonisessa suhteessa toisiinsa ja muodostaa tasapainoinen esteettinen kokonaisuus. Tämä saavutettiin mm. perspektiivikokeilujen kautta. Tyypillisiä varhaisrenessanssin rakennuksia olivat kuutiomaiset kupolilla katetut keskeisrakennukset, lähinnä kirkot. Esikuvina pidettyjen antiikin Rooman rakennusten mukaisesti varhaisrenessanssissa käytettiin paljon pyörökaaria, roomalaisia pylväitä ja päätykolmioita. Myös kupolin huipulla olevat pienikokoiset tornit, laterniinit, ja avoimet pylväshallit, loggiat, kuuluivat varhaisrenessanssin arkkitehtuuriin.

  1. Vaikutteet & esikuvat?

Varhaisrenessanssissa erityisesti antiikin Rooman rakennustaidetta ja siksi oletettua rakennustaidetta pidettiin esikuvallisena. Vaikutteita saatiin myös mm. Vitruviuksen kirjoituksista ja uusplatonismista.

  1. Myöhempi merkitys?

Varhaisrenessanssin arkkitehtien kehittämillä metodeilla on ollut suuri merkitys myöhempään arkkitehtuuriin. Lisäksi renessanssin keskeiskirkosta sai alkunsa tasavartisen ristikirkon suosio.

Varhaisrenessanssin aikana suunnittelija ja rakentaja alkoivat eriytyä. Filippo Brunelleschi mainitaan ensimmäisenä uuden tyypin arkkitehtinä.

  1. Kuvataide?

Katso kohta varhaisrenessanssin kuvataide.

  1. Keskeiset taiteilijat?

Filippo Brunelleschi (1377-1446)

Leon Battista Alberti (1404-1472)

  1. Keskeinen esimerkkiteos?

Filippo Brunelleschi: Firenzen tuomiokirkon kupoli (1420-).

  1. Historiallisia yhtymäkohtia?

1420: Troyesin rauhansopimus.

1472: J. V. Corte-Real löysi Newfoundlandin.

Kirjallisuuslista: