tekijä: Antti Samuli Vallius Viimeisin muutos torstai 09. syyskuuta 2010, 17.00

Renessanssi on sekä aikakausi että tyylikäsite. Kirjaimellisesti renessanssi tarkoittaa uudestisyntymää. Termiä on käytetty 1300-luvun lopulla Italian niemimaalta alkaneesta ja myös muualle Eurooppaan levinneestä taiteen uudistumisesta, joka pohjautui antiikin kulttuuriperinteeseen. Renessanssin kukoistuskaudet sijoittuvat 1400- ja 1500-luvuille. 

  1. Aika, paikka ja syntykonteksti?

Varhaisrenessanssi (quattrocento) vaikutti miltei koko 1400-luvun ja sen keskuksena toimi Firenze. 1400-luvun loppupuolella se levisi muualle Italiaan ja myös Alppien pohjoispuolelle, erityisesti Alankomaihin ja Saksaan. Varhaisrenessanssin syntyyn vaikuttaneena tekijänä on nähty olleen vähitellen tapahtunut kulttuurin maallistuminen ja humanismin leviäminen, joka puolestaan salli mm. vapaamman luonnontutkimuksen.  

  1. Keskeiset pyrkimykset?

Varhaisrenessanssin keskeisenä pyrkimyksenä oli antiikin taiteen (tai siksi tulkitun taiteen) kanssa kilpaileminen. Maalauksilta odotettiin illusionismia, luonnonmukaisuutta, perspektiiviin perustuvaa esittämistapaa ja ylipäänsä havainnon sovittamista kaksiulotteiseen tasoon. Tieteellisyys kuului myös varhaisrenessanssin pyrkimyksiin, jonka myötä erityisesti historia, matematiikka, geometria, anatomia, optiikka ja mekaniikka kiinnostivat suuresti taiteilijoita.

  1. Aiheet?

Mytologiset ja uskonnolliset aiheet sekä muotokuvat nousivat varhaisrenessanssissa keskeisiksi. Myös antiikin arkkitehtuurin elementtejä kuvattiin useissa maalauksissa. Kuvanveistossa pääasiallisina aiheina toimivat antiikin ihanteen mukaiset alastonfiguurit.

  1. Tyylilliset ja tekniset ominaispiirteet?

Brunelleschin keksimää ja Albertin edelleen kehittämää keskeisperspektiiviä käytettiin varhaisrenessanssin aikana ensimmäistä kertaa maalaustaiteessa (Masaccio: Pyhä kolminaisuus). Perspektiiviopin soveltamisen ohella varhaisrenessanssin taiteelle tyypillistä olivat selkeä ääriviivan ja vaaleahkojen värien käyttö. Kuvanveistossa patsas vapautui sidonnaisuudestaan arkkitehtuuriin. Uutena taiteenmuotona syntyi mitalitaide, joka pohjautui antiikin rahoihin.

  1. Vaikutteet & esikuvat?

Varhaisrenessanssissa antiikin arkkitehtuurista, taideteoksista ja niiden tulkinnoista tuli normeja.

Kuvanveistossa esikuvat löytyivät suoraan antiikin veistoksista, mutta maalaustaiteen esimerkit tunnettiin vain kirjallisista lähteistä. Lisäksi varhaisrenessanssin kuvataiteisiin on nähty vaikuttaneen uusplatonismi sekä maalaustaiteen 1. uudistusvaiheen taiteilijoiden kuten esim. Giotton teokset.

  1. Myöhempi merkitys?

Varhaisrenessanssin teoksilla, taideteorioilla ja perspektiiviopilla on ollut suuri vaikutus koko myöhempään länsimaiseen taiteeseen. Lisäksi varhaisrenessanssin aikana taiteilijan asema muuttui käsityöläisestä oppineeksi taiteilijaksi ja neroksi.

  1. Arkkitehtuuri?

Katso kohta varhaisrenessanssin arkkitehtuuri.

  1. Keskeiset taiteilijat?

Maalaustaide: Masaccio (1401-1428)

                       Fra Angelico (1387-1455)

                       Piero Della Francesca (n. 1415-1492)

                       Andrea Mantegna (1431-1506)

                       Sandro Botticelli (1444/1445-1510)

Kuvanveisto:  Donatello (1386-1466)

                       Andrea Del Verrocchio (1436-1488) 

  1. Keskeinen esimerkkiteos?

Masaccio: Pyhä kolminaisuus (1425-27).

  1. Historiallisia yhtymäkohtia?

1404: Torinon yliopisto perustettiin.

1431: Jeanne d’Arc poltettiin roviolla.

 

Kirjallisuuslista: