tekijä: Antti Samuli Vallius Viimeisin muutos torstai 09. syyskuuta 2010, 17.00

Minolaisella kulttuurilla tarkoitetaan kreetalaista ilmeisen rauhanomaista kulttuuria, joka on  nimetty mytologisen Minos-kuninkaan mukaan.

  1. Aika, paikka ja syntykonteksti?

Minolainen kulttuuri vaikutti Kreetan saarella n. 2500-1500 eaa. Sen keskuksina toimivat Knossos, Faistos, Hagia Triada ja Mallia. Minolaisen kulttuurin kukoistukseen vaikutti sen sijainti kauppareittien varrella sekä kreikkalaisten kehittynyt laivanrakennustaito. Minolainen kulttuuri tuhoutui tuntemattomasta syystä äkillisesti n. 1500 eaa. Tuhoutumisen syynä on arveltu olleen joko massiivinen luonnon katastrofi tai sotilaallinen hyökkäys.

  1. Keskeiset pyrkimykset?

Minolaisen taiteen keskeisenä pyrkimyksenä oli koristeellisuus. Sen kulttuuriin eivät kuuluneet hallitsijamuotokuvat tai historiallisten tapahtumien esittäminen. Myös uskonnolliset aiheet olivat minolaiselle taiteelle harvinaisia. 

  1. Aiheet?

Minolaisen taiteen seinämaalausten pääaiheena oli luonto: kasvit, eläimet, linnut ja maisemakuvaukset. Erityisesti härkä oli keskeinen aihe minolaisessa maalaus- ja veistotaiteessa

Lisäksi seinämaalausten suosittuna aiheena oli ihminen, jota kuvattiin usein arkisissa tilanteissa tai rituaalisissa joukkokohtauksissa. Keramiikkamaalauksen keskeisinä aiheina olivat spiraalikuviot, eläimet, kasvit ja kalat sekä muut mereneläimet. 

  1. Tyylilliset ja tekniset ominaispiirteet?

Minolaisessa veistotaiteessa esiintyi ainastaan pienoisveistoksia, joissa pyrittiin usein kolmiulotteisuuteen. Palatsien koristeina toimineille seinämaalauksille oli ominaista dekoratiivinen luonne, joissa näennäisen naturalismin takaa paljastui tiukka säännönmukaisuus. Keramiikassa kamares-tyylin esineille oli tyypillistä spiraalikuviointi ja monivärinen maalauskoristelu. Joskus astioissa käytettiin myös reliefikoristelua.

  1. Vaikutteet & esikuvat?

Minolaisesta taiteesta on löydetty vaikutteita Egyptin taiteesta sekä itämaisista, heettiläisistä kulttuureista.

  1. Myöhempi merkitys?

Minolainen taide vaikutti myöhempään kreikkalaiseen taiteeseen, erityisesti mykeneläiseen taiteeseen. Tämän lisäksi sen on nähty vaikuttaneen myös egyptiläiseen taiteeseen.

  1. Arkkitehtuuri?

Kreetan minolainen arkkitehtuuri keskittyi palatseihin, eikä temppeleihin, kaupunkeihin tai hautoihin kuten esimerkiksi Egyptissä ja Mesopotamiassa. On oleellista huomioida myös se, että saaren palatsit ja huvilatyyppiset rakennukset eivät olleet puolustustarkoituksessa rakennettuja. Kreetalaisille asumismukavuus oli tärkeää, joka näkyi mm. mataliin palatseihin rakennetuista kylpyhuoneista ja viemärijärjestelmistä.  Palatsien pohjakaavat olivat epäsäännöllisiä ja rakennukset koristeltiin maalauksin. Erityisesti fasadit maalattiin kirkkain värein. Tärkeimmissä sisätiloissa oli myös figuratiivisia seinämaalauksia sekä stukkoreliefejä.

  1. Keskeiset taiteilijat?

Taiteilijoita ei tunneta.

  1. Keskeinen esimerkkiteos?

Arkkitehtuuri: Knossoksen palatsi, Kreeta (n.1600-1400 eaa.).

Kuvataide: Knossoksen palatsin fresko, härkäakrobaatti (1550 eaa.).

  1. Historiallisia yhtymäkohtia?

 

Kirjallisuuslista: