tekijä: Antti Samuli Vallius Viimeisin muutos torstai 09. syyskuuta 2010, 17.00

Manner-Kreikan varhaista kulttuuria kutsutaan mykeneläiseksi kulttuuriksi. Kyseisestä kulttuurista käytetään myös nimitystä helladinen.

  1. Aika, paikka ja syntykonteksti?

Mykeneläinen kulttuuri on ajoitettu vuosille n. 1600-1150 eaa. ja sen keskuksina toimivat Mykene, Vafio, Tiryns ja Pylos. Kulttuurin syntyyn vaikuttaneena tekijänä on nähty olleen taloudellinen ylijäämä, joka kertyi tehostuneen maanviljelyn seurauksena. 

  1. Keskeiset pyrkimykset?

Mykeneläisen taiteen pyrkimykset erosivat oleellisesti minolaisesta, sillä mykeneläisessä kulttuurissa taiteella ja arkkitehtuurilla pyrittiin palvelemaan sodankäynnin tarpeita.

  1. Aiheet?

Mykeneläisen taiteen keskeiset luonto-, eläin- ja ihmisaiheet kopioitiin pitkälti minolaisesta taiteesta. Näiden lisäksi keskeisiä olivat taistelu-, metsästys- ja mytologia-aiheet.

  1. Tyylilliset ja tekniset ominaispiirteet?

Mykeneläinen taide pyrki hyvin pitkälle jäljittelemään minolaista taidetta. Tosin mykeneläisten käyttämä väriasteikko oli suppeampi ja tummempi kuin minolaisilla. Omaperäistä mykeneläistä taidetta edustavat puolestaan kultalevyistä pakottamalla valmistetut kuolinnaamiot, spiraalikoristeiset hautakivet ja taisteluaiheiset reliefit. Mykeneläiselle keramiikalle oli ominaista yksinkertainen geometrinen ornamentiikka.

  1. Vaikutteet & esikuvat?

Mykeneläinen taide sai pääasialliset vaikutteensa minolaisesta kulttuurista.

  1. Myöhempi merkitys?

Mykeneläinen kulttuuri toimi vaikuttajana myöhemmälle Kreikan taiteelle.

  1. Arkkitehtuuri?

Mykeneläiselle arkkitehtuurille oli ominaista monumentaalisuus, joka näkyi erityisesti linnoitusarkkitehtuurissa. Massiiviset muurit rakennettiin sorasta ja maasta, ja ne peitettiin suurikokoisilla kivenlohkareilla. Näitä muureja kutsuttiin myös kyklooppimuureiksi.

Mykeneläiset kehittivät oman hautatyyppinsä, kupuhaudan, joissa kukkulan tai vuoren seinämään kaivettu käytävä päättyi kekomaiseen, pohjaltaan pyöreään kammioon. Nämä valeholvilla varustetut, 1500-luvulta eaa. kuninkaiden hautoina toimineet rakennukset edustivat erittäin tarkkaa kivenkäsittelytaitoa.

  1. Keskeiset taiteilijat?

Mykeneläisiä taiteilijoita ei tunneta nimeltä.

  1. Keskeinen esimerkkiteos?

Arkkitehtuuri: Mykenen pääportti, ns. Leijonaportti (1300-l. eaa.).

Kuvanveisto:  Mykeneläinen kuolinnaamio, ns. kuningas Agamemnonin naamio (1500-l eaa.).

  1. Historiallisia yhtymäkohtia?

        Kirjallisuuslista: