tekijä: Antti Samuli Vallius Viimeisin muutos torstai 09. syyskuuta 2010, 17.00
  1. Aika, paikka ja syntykonteksti?

Keskimmäistä valtakuntaa seurasi toinen välikausi, jonka jälkeen syntynyt uusi valtakunta on ajoitettu vuosille 1554-1080 eaa. Uuden valtakunnan on katsottu yleisesti alkaneen siitä, kun egyptiläiset karkoittivat aasialaisperäiset hyksot Ala-Egyptistä. Tämä johti taloudelliseen ja poliittiseen kukoistuskauteen, jonka aikaisten aluelaajennusten myötä Egyptin yhteydet muihin kulttuureihin lisääntyivät. Ekhnatonin hallitsijakaudella 1379-1362 eaa. luotiin egyptiläisestä traditiosta poikkeavaa taidetta (katso kappale amarnakausi), jonka jälkeen uuden valtakunnan taide palasi takaisin perinteisille linjoilleen. Kauden merkittäviä keskuksia olivat Theba, Luksor ja Karnak.

  1. Keskeiset pyrkimykset?

Uuden valtakunnan taiteen pyrkimykset rinnastuivat Egyptin taiteen aikaisempien kausien pyrkimyksiin.

  1. Aiheet?

Uuden valtakunnan taiteen keskeisinä aiheina säilyivät hallitsijat ja jumalat. Myöhäiskaudella reliefeissä ja maalauksissa uskonnollisten aiheiden rinnalle nousivat taistelukuvaukset. Täysin uutena aiheena oli kaksipyöräisiä vaunuja vetävät hevoset. Hautamaalauksissa jokapäiväistä elämää kuvanneet aiheet lisääntyivät ja vapautuivat. Mukaan tuli mm. juhla-ateria ja tanssi-aiheita.

  1. Tyylilliset ja tekniset ominaispiirteet?

Uuden valtakunnan taiteelle oli ominaista selväpiirteisyys, yksinkertaisuus, elävyys ja realistisuus. Kauden aikana tyyppikuvamaista kankeutta lievennettiin ja niin hallitsijoiden kuin yksityishenkilöidenkin kuvissa korostettiin persoonallisia ja inhimillisiä piirteitä. Uutena taiteenlajina tulivat temppeliveistokset, jotka esittivät tilaajansa uskonnollisessa hartauden harjoituksessa. Hautojen maalaukset ja reliefikuvat kehittyivät uuden valtakunnan aikana entistä taidokkaimmiksi. Reliefit tehtiin upotetulla tekniikalla, jossa kuva-aiheiden ääriviivat kaiverrettiin kiveen ja hahmot veistettiin kohokuvioina. Kun valo osui sopivassa kuvakulmassa reliefiin, paljasti se veistotyön yksityiskohdat. Kauempaa katsottuna teos näytti ääriviivoin toteutetulta. Amarnakauden jälkeen rauta levisi Lähi-idästä Egyptiin ja toimi aluksi kallisarvoisena korumateriaalina. Uuden valtakunnan myöhäiskaudella kuvanveisto palasi takaisin sitä edeltäneeseen taiteeseen ja muuttui jäykäksi ja konventionaaliseksi..Yksilöllisyys väistyi tyylittelyn tieltä ja taiteellista kunnianhimoa ilmennettiin mahtipontisuuden kautta. Maalaustaiteessa puolestaan itämaisten vaikutteiden kautta saatu vauhdikkuus yhdistettiin perinteiseen egyptiläiseen ilmaisuun ja voimakkaaseen värienkäyttöön sekä yksityiskohtaisuuteen. Uutta valtakuntaa voidaan pitää Egyptin maalaustaiteen suuruuden aikana.

  1. Vaikutteet & esikuvat?

Uuden valtakunnan aikana egyptiläinen taide sai vaikutteita Aigeianmeren ja Lähi-idän pronssikautisilta kulttuureilta. Myös aikaisemmat Egyptin taiteen kaudet toimivat sen vaikutteina.

  1. Myöhempi merkitys?

Uuden valtakunnan ja sen jälkeinen taide toimi esikuvana erityisesti kreikkalaiselle taiteelle. Tätä kautta sillä on ollut suuri vaikutus myös koko länsimaisen kulttuurin kehitykselle.

  1. Arkkitehtuuri?

Uuden valtakunnan arkkitehtuurissa ei enää esiintynyt pyramideja. Niiden tilalle nousivat kallioon hakatut hautatemppelit. Faaraoiden hautapaikkana toimi Theban läntisessä erämaassa sijainnut Kuninkaiden laakso. Vaurauden lisääntyminen näkyi rakennustaiteessa ja monumentaalisuus lisääntyi. Jumalille ja Faaraoille pystytetyt temppelit perustuivat valtaviin pylväikköihin ja pylväshalleihin sekä suoriin linjoihin ja yleensä kaksipuoliseen symmetriaan. Rakentaminen perustui pilari-palkki -järjestelmään. Muinaisen Egyptin arkkitehtuurikoristelu ja suunnittelu painottuivat monumenttirakennusten sisätiloihin, joihin pääsivät harvat etuoikeutetut. Sisäänkäyntien yhteyteen pystytettiin yleensä leveät porttitornit eli pylonit ja temppeleihin johtavia teitä reunustivat usein sfinksit. Ulkoarkkitehtuurille ominaisia olivat myös obeliskit eli nelisärmäiset ja ylöspäin kapenevat pilarit, joiden huiput olivat pyramidimaisia. Suurin osa Egyptin obeliskeista on myöhemmin viety Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin.

  1. Keskeiset taiteilijat?

Uuden valtakunnan taiteilijoita ei juurikaan tunneta nimeltä.

  1. Keskeinen esimerkkiteos?

Ramesses II:n temppeli, Abu Simbel (n. 1257 eaa.)

  1. Historiallisia yhtymäkohtia?

 

Kirjallisuuslista:

Holthoer, Rostislav: Muinaisen Egyptin kulttuuri.