Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

by huli — last modified Sep 09, 2010 05:00 PM

Mesopotamian alueen taiteella tarkoitetaan Kaksoisvirranmaan alueella n. 5000-luvulta eaa. 300-luvulle eaa. harjoitettua taidetta.

1. Aika, paikka ja syntykonteksti?

Mesopotamia käsitti Eufrat- ja Tigris-jokien välisen alueen lähiympäristöineen. Aluetta asuttaneiden monien kansojen mukaan voidaan nimetä Mesopotamian taiteen keskeisimmät vaiheet. Merkittävimpiä näistä olivat sumerilaiset kaupunkivaltiot (3200-2340 eaa.), akkadilainen valtakunta (2340-2180 eaa.), uussumerilainen valtakunta (2125-2025 eaa.), Babylonin valtakunta (2025-1595 eaa.), heettiläiset kansat (1995-1350 eaa.), Assyria (1350-612 eaa.), uusbabylonialainen valtakunta (612-539 eaa.) ja Persian valtakunta (539-330 eaa.). Mesopotamian alueen taiteen pitkään jatkunut historia päättyi kun Aleksanteri Suuri valloitti alueen ja liitti sen hellenistisen kulttuurin piiriin. 

2. Keskeiset pyrkimykset?

Mesopotamian alueen taiteen keskeiset pyrkimykset liittyivät koristeellisten funktioidensa ohella uskonnollisiin menoihin tai hallitsijoiden voiman ja mahdin korostamiseen.

3. Aiheet?

Mesopotamian alueen taiteelle yleisiä olivat ihmis- eläin- ja kasviaiheet. Sumerilaisessa veistotaiteessa suosittuja aiheita olivat rukoilevat hahmot, joiden kautta pyrittiin uskonnollisen hartauden kuvaamiseen. Babylonialaisessa taiteessa kehittyi puolestaan ihmishahmojen kuvaus, joille oli ominaista tyylitelty lihaksisto. Assyrialaisessa taiteessa keskityttiin hallitsijoiden ja heidän elämänsä kuvaamiseen. Sen keskeisiksi aiheiksi nousivat sota-, metsästys-, kultti- ja hovielämänkuvaukset. Näiden lisäksi suosituksi aiheeksi assyyrialaisessa taiteessa nousi tarueläintä tai henkeä esittänyt lamassu, joka kuvattiin viisijalkaisena ihmispäisenä härkänä. 

4. Tyylilliset ja tekniset ominaispiirteet?

Mesopotamian alueella tehtiin useita taiteen kannalta merkittäviä keksintöjä. Esimerkiksi pronssinvalutekniikka kehitettiin n. 4000 eaa. ja keramiikan valmistusta varten kehitetty dreijaustekniikka n. 3400 eaa. Alueen käsityötaito oli korkealaatuista, keramiikka-astiat ohuita ja usein monivärisin maalauksin koristeltuja. Dekoraatioiden kuvapinnoissa ja alueen kuvanveistossa kuva-ala oli rajattu. Kuvioiden suunta, rytmi ja sommittelu vastasivat kirjoituksen säännönmukaisuutta. Sumerilaisten kaudella kuvanveisto oli staattista ja sen arvoperspektiiviä noudattaneille pienoisveistoksille oli tyypillistä suuret silmät. Sumerien taiteelle ominaisia olivat myös upotustyöt, joissa käytettiin usein lasuurikiveä ja helmiäistä. Myös reliefitaide oli suosittua. Akkadilaisessa taiteessa korostuivat eloisuus, yksityiskohdat, naturalismi ja metallivalutekniikan hyvä hallinta. Babylonialainen taide puolestaan palasi ilmaisussaan takaisin kohti sumerilaista jäykkää muotokieltä. Tämän jälkeen assyyrialainen taide keskittyi taas naturalismiin ja sommittelun vapauttamiseen sen aikaisemmasta kaavamaisuudesta. 

5. Vaikutteet & esikuvat?

Mesopotamian alueen taiteet kehittyivät usein suhteessa toisiinsa. Persialaiskaudella vaikutteita sulautettiin Mesopotamia alueen taiteeseen myös mm. egyptiläisestä ja kreikkalaisesta taiteesta.

6. Myöhempi merkitys?

Mesopotamian alueen taiteella on nähty olleen vaikutusta myöhemmän länsimaisen kulttuurin kehitykseen.

7. Arkkitehtuuri?

Mesopotamiassa rakennettiin temppeleitä jo 4. vuosituhannen alussa. Savitiilisiä temppeleitä oli kahta tyyppiä: maan tasalle rakennettuja ja zikkurrateja eli temppelitorneja. Zikkurrat muodostui useista terassimaisista, ylöspäin pienenevistä kerroksista ja sen huipulla oli kulttihuone. Temppeliin pääsivät ainoastaan papit ja kuninkaat. Savitiilitemppeleitä ei juurikaan ole säilynyt, mutta niitä on rekonstruoitu kuvien ja kirjallisten lähteiden pohjalta. Myöhemmässä vaiheessa rakennusten, kuten esim. temppeleiden koristelussa alettiin käyttää lasitettua savitiiltä, joiden tausta maalattiin tavallisesti sinisellä tai vihreällä. Kyseisiin tiiliin lisättiin myös kuvia, joiden keskeisinä aiheina olivat eläinhahmot. Rakennuksiin kuuluneessa veistoskoristelussa suosittuja aiheita eläinten lisäksi olivat hovielämä, metsästys ja erilaiset kultit. Palatsien maalaus- ja veistokoristelun lisäksi tiedetään, että niissä oli loistelias sisustus. Säilyneissä savitauluissa on mainintoja mm. norsunluisista jakkaroista, sängyistä ja valtaistuimista.

8. Keskeiset taiteilijat?

Mesopotamian alueen taiteilijoita ei tunneta nimeltä.

9. Keskeinen esimerkkiteos?

Kuvataide: Hammurabin steele (n. 1760 eaa.).

                  Lamassu-veistos, Khorsabadista (n.720 eaa.).

Arkkitehtuuri: Urin zikkurrat (n. 2100 eaa.).

10. Historiallisia yhtymäkohtia?

 

Kirjallisuuslista: