Harjoitukset

tekijä: Rikupekka Juhani Oksanen Viimeisin muutos torstai 25. syyskuuta 2014, 08.45
Koppa-kurssin harjoitukset

Muokkausoikeudet Koppaan

Koppaa voi käyttää avoimen tai suljetun kurssisivuston/oppimateriaalin tekemiseen.

 • Liity Korpissa ryhmään Koppa-kurssinlähetys: Kirjaudu -> Ryhmät -> Koppa-kurssinlähetys -> Liity ryhmään.
 • Avoimen materiaalin tekemiseksi oman yksin sivujen alle pyydetään oikeuksia osoitteesta plone-support@jyu.fi. Katso ohjeet.

Koppaan kirjaudutaan samalla tunnuksella ja salasanalla kuin Korppiin (Yleensä yliopiston tunnus ja salasana).

 

Kurssikansion luominen

Näissä harjoituksissa keskitytään tunnuksilla ja oikeuksilla suojattujen kurssikansioiden tekemiseen ja käyttöön.

Tee aluksi kurssikansio jollekin kurssillesi ohjeiden mukaan.

Kurssikansion luomisen ohjeet

Creating course folder in English

 

Sisällön lisääminen Kopassa

Kurssikansioon tai avoimiin materiaaleihin lisätään sisältöä samalla tavoin.

Plonessa (eli Kopassa) voidaan tehdä sisältöä lisäämällä kursikansioon/avoimeen kansioon erilaisia sisältötyyppejä, kuten

 • Kansio - järjestää sisällön
 • Sivu - Sivu johon voi lisätä tekstiä, kuvia, linkkejä, taulukoita jne.
 • Kuva
 • Tiedosto - liitetiedostot sivuille lisättäväksi

 

Sekä vähemmän käytetyt

 • Form Folder - Lomaketyökalu
 • Kokoelma - voi kerätä tietoa
 • Linkki - erillinen linkkiobjekti
 • Uutinen - tiedottamista varten

 

Tehtävät

Tehtävä 1. Uuden sivun luominen, tekstin lisääminen ja muotoilu

 • Valitse vihreästä palkista: Lisää uusi --> KansioUuden sisällön lisääminen
 • Anna kansiolle nimike ja kuvaus. Tallenna.
 • Valitse vihreästä palkista: Lisää uusi --> Sivu
 • Kirjoita sivulle Nimike, Kuvaus ja sisältötekstiä
 • Kopioi tekstiä Word-tiedostosta tai jostain toisesta webbisivusta
 • Kokeile tekstin muotoiluja (otsikot, listat)
 • Tallenna
 • Huomaa, että sisällön tila on oletuksena "Näkyy ilmoittautuneille".

 

Tehtävä 2. Linkkien lisääminen

 • Editorissa napit Lisää sisäinen linkki ja Lisää ulkoinen linkki.
 • Sisäinen linkki vie Kopan sisällä paikasta toiseen, ulkoinen linkki vie Kopan ulkopuolelle.

Tiny MCE -editori

Tehtävä 3. Kuvien ja tiedostojen lisääminen

 • Editorissa nappi Lisää kuva.
 • Valitse Tämänhetkinen kansio ja Lähetä tiedosto. Hae kuva omalta koneelta. Valitse kuvan sijainti ja koko ja kuvateksti, paina OK.
 • Tiedoston lisääminen: lisää ensin kansioon tiedosto kohdasta Lisää uusi: Tiedosto.
 • Linkitä sitten tiedosto sivulle Sisäinen linkki -työkalulla.

 

Tehtävä 4. Taulukoiden lisääminen

 • Editorissa nappi Lisää taulukko
 • Kokeile lisätä rivejä tai sarakkeita, vaihda taulukon tyyliä

 

Tehtävä 5. Palautuskansion aktivointi

 • Mene valikkoon Toiminnot ja Ota palautuskansio käyttöön
 • Ohjeet

 

Tehtävä 6: Etätetin aktivointi

 • Varmista, että kurssilla on Tentti-niminen kansio
 • Aktivoi sinne etätentti
 • Määrittele tentin aika ja tenttikysymykset
 • Ohjeet

Lisätehtävä: Sovelmien muokkaus

 • Katso vasemmalta tai oikealta Hallinnoi sovelmia
 • Lisää oikealla Staattinen tekstisovelma. Kirjoita siihen jotain tekstiä ja tallenna.
 • Ohjeet sovelmien muokkaamiseksi

 

Lisätehtävä: Lomaketyökalun käyttö

 

Sisällön piilottaminen tai julkaiseminen kokonaan julkiseksi

Oletuksena kaikki sisältö mikä Kopassa luodaan kurssikansioiden alle on näkyvissä ilmoittautuneille.Tilat kurssikansiossa

Tehtävä 1. Vaihda sisällön tilan sellaiseksi että se näkyy vain kurssin osallistujille.

Tehtävä 2. Julkaise sisältö kaikille avoimeksi Tai Laita se suunnitteilla -tilaan (jolloin se näkyy vain kurssin opettajille).

Tehtävä 3. Testaa Student view - se näyttää kurssikansion sisällön tilan.

 

Opiskelijoille tiedottaminen

Kurssit löytyvät Kopasta:

 • Suoralla osoitteella, esim. https://koppa.jyu.fi/kurssit/1234567
 • Hakukoneella
 • Korpin kautta linkillä, lisää kurssin osoite URL-kenttään kurssin sivulla Korpissa

Tiedota opiskelijoille kurssin osoite Korpissa tai sähköpostilla.