Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Korppi ohjauksen tukena (eHOPS)

by hara — last modified Aug 24, 2009 08:05 AM
Korpin eHops opettajan ja ohjaajan työkaluna — last modified Oct 01, 2015 07:21 PM
Mitä lisäarvoa Korpin eHops tuo ohjausprosessiin? Millaisia kokemuksia yliopisto-opettajilla on sen käytöstä? Kemian laitoksen yliopisto-opettajat Tiina Kiviniemi ja Piia Valto kertovat kokemuksistaan Korpin eHopsin käytöstä ohjausprosessin tukena.
Tallenne: eHOPSin teko — last modified Oct 02, 2015 09:30 AM
Tallenne: eHOPSin teko
File Korppi ohjauksen tukena (eHOPS) — last modified Aug 10, 2015 01:15 PM
Koulutusmateriaali henkilökunnalle
File Opiskelijoille jaettava eHOPS-ohje — last modified Dec 08, 2014 12:59 PM
Ohje, jonka voi halutessaan tulostaa ja jakaa opiskelijoille eHOPS-koulutuksessa.