Web 2.0 ja sosiaalinen media - perusteet

tekijä: Rikupekka Juhani Oksanen Viimeisin muutos torstai 04. helmikuuta 2010, 10.35
Tällä kurssilla tutustutaan web 2.0-ilmiöön ja sosiaalisen median välineisiin.

Kurssin sisältö

Kurssilla tutustutaan sosiaalisen median ja web 2.0:n peruskäsitteisiin. Tavoitteena on tarjota osallistujille lähtöpisteitä aiheeseen syvemmin tutustumiselle. Lisäksi tarkastellaan muutamaa palvelua/sovellust konkreettisesti kokeillen. Kurssilla myös herätellään ajattelua sosiaalisen median opetuskäytön mahdollisuuksista.

Kurssin aikataulu

8.30-9.00 Aloitus, kurssin esittely, web 2.0 ja tiedon jakaminen
9.00-10.00 Blogit, pikaviestimet, yhteisöllisen tuottamisen välineet, Google Docs
10.00-10.20 Tauko
10.20-11.40 Wikit, RSS-syötteet, opetuskäyttö

Mitä ovat Web 2.0 ja sosiaalinen media

Termillä Web 2.0 viitataan seuraavanlaisiin asioihin (wikipedia.fi):

  • Siirtyminen toiminnallisempiin, www-pohjaisiin sovelluksiin
  • Sosiaalisempi lähestymistapa sisällön tuottamiseen ja jakeluun, jossa korostetaan avointa kommunikointia, päätösvallan hajauttamista ja tiedon vapaata jakamista ja uudelleen käyttöä.

Sosiaalinen media viittaa tietoverkossa toimivaan yhteisöllisesti tuotettuun tai ainakin jaettuun mediasisältöön. Näissä käyttäjät jakavat keskenään mielipiteitä, näkemyksiä, kokemuksia ja näkökulmia. Nämä ovat yleisesti Web 2.0 -nimikkeen alle kerättyjä palveluja kuten esimerkiksi wikit, keskustelupalstat, podcastit ja blogit. (Wikipedia)

 

 

 

Web 2.0-blogi: http://webkaks.blog.jyu.fi/

Sosiaalinen media opetuskäytössä, ajatuskartta (hyvin rajoittunut!):

sosiaalinen web 2