Kvalitatiivinen tutkimus

tekijä: Markku Simo A Könkkölä Viimeisin muutos maanantai 10. helmikuuta 2014, 14.41
Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen ohjelmistoksi on valittu ATLAS.ti