Kvalitatiivinen tutkimus

tekijä: Markku Simo A Könkkölä Viimeisin muutos perjantai 20. syyskuuta 2019, 16.53
Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen ohjelmistoksi on valittu ATLAS.ti