Kvalitatiivinen tutkimus

by Markku Simo A Könkkölä last modified Sep 20, 2019 04:53 PM
Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen ohjelmistoksi on valittu ATLAS.ti

ATLAS.ti-ohjelmiston tekninen koulutus

ATLAS.ti 8:n kurssin 30.3.2020 videotallenne on katsottavissa Moniviestimessä. https://m3.jyu.fi/jyumv/ohjelmat/erillis/thk/koulutukset/atlas-ti-koulutus/atlas-ti-koulutus

ATLAS.ti-ohjelmiston tekninen koulutus - Read More…