Oppimateriaalia kuvaruutunauhureilla

by Jari Pentti Järvinen last modified Sep 03, 2008 02:45 PM
Oppimateriaalia kuvaruutunauhureilla — last modified Sep 08, 2008 02:52 PM
Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin kuvaruutunauhureihin (Wink, Camtasia, Captivate) ja harjoitellaan oppimateriaalin tekoa Winkillä. Kuvaruutunauhureilla on mahdollisuus nauhoittaa tietokoneen kuvaruudun tapahtumat videotiedostoksi ja lisätä siihen mm. äänikerrontaa ja esitystä havainnollistavaa grafiikkaa tai tekstiä.
Harjoitusmateriaalit — last modified Sep 08, 2008 02:48 PM
Täältä löytyy harjoituksessa käytetyt esimerkkitiedostot