Oikeusasiamiehen toimivaltuus

tekijä: Heikki Kyösti Kuutti Viimeisin muutos keskiviikko 17. maaliskuuta 2010, 11.52

 

EUO 3398/2006, 2673/2009 Sovitteleva rooli. Viranomainen ei saanut huomautusta, koska oli luovuttanut joitakin siltä pyydetyistä asiakirjoista oikeusasiamiehen selvityksen aikana. Tapauksessa viranomainen oli kieltäytynyt luovuttamasta asiakirjaa vedoten vireillä olevaan kurinpidolliseen menettelyyn. Selvityksessä kuitenkin paljastui, ettei väitettyä kurinpidollista menettelyä ollut todellisuudessa edes pantu vireille. Toisessa tapauksessa i tietopyynnön käsittelyssä ilmenneen epäkohdan tutkiminen lopetettiin kun viranomainen oli lopulta toimittanut siltä pyydetyn asiakirjan.

EUO 183/2006 Epäselvyys toimivallasta. Viranomainen ei ollut käsitellyt sille esitettyä asiaa kyllin huolellisesti. Toisaalta kuin viranomainen oli esittänyt asiassa anteeksipyyntönsä, asiaa ei ollut syytä tutkia lähemmin. Koska tapaus liittyi Europoliin ja asiassa pyydettiin lausunto myös Europolin valvontaorganisaatio JSB:ltä, syntyi epäselvyys oikeusasiamiehen toimivallasta. JSB katsoi olevansa sellainen tuomioistuin, joka ei kuulunut oikeusasiamiehen toimivallan piiriin ja se, että asia oli ollut myös JSB:n käsittelyssä, sulki oikeusasiamiehen toimivallan tapauksen käsittelyssä. Oikeusasiamies oli tästä toimijakokysymyksestä toista mieltä mutta ei katsonut asiakseen ottaa lopullista kantaa toimivalta-asiassa.

EUO 655/2006 Parlamentin äänestyspäätös asiakirjan salaamisesta. Parlamentin yleisistunnon tekemää päätöstä ei voitu käsitellä hallinnollisena epäkohtana, vaan kyse oli poliittisesta päätöksestä. Tietopyyntö koski unionin parlamentin jäsenille vapaaehtoiseen eläkesäätiöön kuuluvien edustajien nimitietoja. Parlamentin kieltäydyttyä luovuttamasta tietoja, oikeusasiamies oli yrittänyt saada aikaan sovintoratkaisun. Parlamentti kuitenkin kieltäytyi edelleen luovuttamasta listaa torjuen pyynnön yleisistunnossa pidetyssä äänestyksessä.