Unionin sisäinen toiminta

tekijä: Heikki Kyösti Kuutti Viimeisin muutos keskiviikko 17. maaliskuuta 2010, 11.54


EUO 3643/2005 Europarlamentaarikon saamat korvaukset. Europarlamentaarikoille maksettujen korvausten salaaminen oli hallinnollinen epäkohta. Tapauksessa Euroopan parlamentti oli kieltäytynyt luovuttamasta tietoja jäsenmaan edustajille maksetuista korvauksista, koska katsoi tietojen sisältyvän henkilötietosuojan piiriin. Vastineessaan oikeusasiamiehelle parlamentti oli myöntänyt yleisön oikeuden saada tietää julkisten varojen käytöstä. Parlamentti myös lupasi julkaista internetissä yleisiä tietoja parlamentin jäsenten korvauksista. Kaikki tapauksessa pyydettyjä tietoja se ei kuitenkaan suostunut luovuttamaan. Euroopan tietosuojavaltuutetun kantana on ollut, että parlamentin jäseniä koskevat tiedot oli julkistettava, mutta avustajien tietoja olisi kohdeltava poikkeuksellisesti heidän etujen suojaamiseksi.

EUO 3886/2006 EUO 3486/2006 Virkamiehen virkasuhde. Tieto virkamiehen virkasuhteesta on julkinen tieto. Tapauksessa oli kritisoitu Euroopan parlamentin päätöstä julkaista sellaisten avustajien nimet, joiden palkka maksetaan unionin varoista. Nimitietojen oli katsottu kuuluvan avustajien tietosuojan piiriin.  Toisessa tapauksessa komissio ei ollut esittänyt päteviä syitä päätökselleen olla ilmoittamatta virkamiehen työsuhteen alkamispäivää. Komissio oli katsonut toimineensa henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti, kun virkamies ei antanut lupaa tiedon luovuttamiseen. Komissio oli ainoastaan vahvistanut, että kysytty henkilö oli kokoaikaisessa virkasuhteessa komissioon. Sovintoratkaisuesityksen jälkeen komissio oli kuitenkin suostunut ilmoittamaan kysytyt tiedot. Tällä välin virkamies oli kannellut asiasta Euroopan tietosuojavaltuutetulle, joka kuitenkin oli vahvistanut oikeuden tietojen luovuttamiselle.

EUO 1129/2007 Virkamiehen palkkatieto. Tieto virkamiehen palkasta ei ole julkinen, ja komissio oli menetellyt oikein kun se kieltäytynyt luovuttamasta tietoja yksityiselle henkilölle virkamiehelle maksetuista palkoista. Komissio oli luvannut luovuttaa pyydetyt tiedot, mikäli jokin oikeusaste niitä pyytäisi, suoraan niitä pyytävälle oikeusasteelle. Tiedonpyytäjä oli perustellut tiedontarvettaan meneillään olevalla avioeroprosessilla.

EUO 3269/2005 Lobbaajien nimet. Komissio oli menetellyt väärin, kun se oli peittänyt asiakirjasta erääseen kokoukseen osallistuneiden teollisuuslobbaajien nimet. Henkilöiden nimien julkistamisen pelättiin loukkaavaan heidän yksityisyyttään. Oikeusasiamies oli päättänyt asian jatkokäsittelyn, koska vastaavanlaiseksi katsottua tapausta käsiteltiin samaan aikaan tuomioistuimessa. Ensimmäisen asteen tuomioistuin kumosikin käsittelemässään tapauksessa (T-194/04) komission päätöksen kieltäytyä julkaisemasta kaikkien kokoukseen osallistuneiden nimitiedot.

EUO 70/2008 Tutkimusraportin julkisuus. Komissio oli menetellyt väärin kieltäytyessään luovuttamasta yksityisen tutkimuslaitoksen komissiolle tekemää tutkimusta. Komissio oli perustellut kieltäytymistään sillä, että tutkimuksen luovuttaminen pyyntöhetkellä olisi haitannut komission päätöksentekomenettelyä ja aiheuttanut ”tarpeetonta ulkoista painetta” ja ”hedelmätöntä keskustelua”. Pyynnön suorittamisen aikaan komission osastot eivät olleet vielä ehtineet esittää asiaan liittyviä kannanottojaan. Oikeusasiamiehen mukaan komissio ei ollut kuitenkin pystynyt esittämään sitä, mihin päätökseen komissio uskoi tutkimusraportin käsittelyn johtavan ennen sen julkaisemista. Komissio ei myöskään pystynyt osoittamaan, kuinka yleinen keskustelu voisi haitata sen päätöksentekoa. Komissio olikin luovuttanut pyydetyn raportin oikeusasiamiehen käsittelyn kuluessa.

EUO (Lausunto 2002) Anonyymit viranhaltijat. Oikeusasiamies kritisoi sitä, että Euroopan parlamentin mukaan viranhakijoilla oli oikeus pysyä suurelta yleisöltä tuntemattomina. Tämä olisi askel huonompaan, koska komissio oli jo 1997 päättänyt julkaista menestyneiden hakijoiden nimet avoimuussäännön perusteella

EUO (Lausunto 2002) Virkamiesten sivutulot. Komissio oli tulkinnut asetuksessa 45/2001 annettuja tietosuojasäännöksiä avoimuusperiaatteen vastaisesti poistaessaan komission virkamiesten yksilöintitiedot luovuttamastaan heidän sivutulojaan koskevan rekisterin. Tietosuojan väärinkäytökset edustivat näkemystä, jonka mukaan julkiseen toimintaan olisi mahdollista osallistua ja vaikuttaa nimettömänä.