Laintulkinta

by Erkki Antero Ahvenniemi last modified Jan 21, 2011 02:30 PM

Salassapidon päättyminen

 

Käsittelyn keskeneräisyys. Viranomaisen ei tarvinnut luovuttaa siltä pyydettyjä erityistilintarkastusta koskevia asiakirjoja tapauksen käsittelyn ollessa vielä kesken: asiakirjat voitiin pitää salassa kunnes kaupunginhallitus oli tehnyt asiassa mahdolliset toimenpidepäätöksensä. (Turun HAO 02337/04/1203)

Asiasta esitetty tietoja julkisuudessa. Asianomaisen julkinen esiintyminen ei muuttanut tarvetta salata asiaa koskevat asiakirjat. Ulkomaalaisvirastolta oli pyydetty eräästä pakolaisesta tehtyjä turvapaikkapäätöksiä sekä kyseisen henkilön ulkomaalaisvirastolle tekemää valituskirjelmää. Hallinto-oikeuden mukaan asiakirjojen julkiset tiedot eivät olleet erotettavissa salassa pidettävistä tiedoista. KHO:lle tehdyssä valituksessa asiakirjaa pyytänyt vetosi siihen, että kyseinen pakolainen oli jo itse esittänyt asiakirjoista selviävät salaiset tiedot julkisuudessa. Asiakirja pysyi salaisena, mutta KHO:n kielteiseen päätökseen liittyi kaksi eriävää mielipidettä. (KHO 3467/1/07)