Salassapidon päättyminen

by Erkki Antero Ahvenniemi last modified Apr 06, 2010 12:40 PM

 

Viranomaisen määrittämästä salassapidosta voidaan luopua kun on ilmeistä, ettei tiedon antaminen enää aiheuta vahinkoa suojattavalle intressille (esimerkiksi finanssipoliittisen päätöksen valmistelulle). Tutkimussuunnitelman salassapitotarpeen voidaan katsoa päättyneen tutkimuksen valmistuttua, koska tiedon julkistaminen ei aiheuta vahinkoa tutkimuksen suorittamiselle ja arvioinnille. Pääoma- ja rahoitusmarkkinoita koskevien tietojen salassapidosta voidaan luopua kun tiedot on asianmukaisesti saatettu yleisesti julkisiksi.

Salassapidon kesto on yleensä 25 vuotta. Yksityiselämässä raja on 50 vuotta henkilön kuolemasta. Tuomioistuimen päätöksellä salassapito on mahdollista määrätä 40 vuodeksi, ja valtioneuvosto voi määrätä 30 vuotta lisäaikaa. Salassapidon ”lähtölaskenta” käynnistyy asiakirjan allekirjoituksesta, valmistumisesta käyttötarkoitukseensa tai vastaanotosta.