Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Testit, tutkimus, luonnonarvot

by erkkia — last modified Apr 01, 2010 06:27 PM

 

Viranomaisen ei tarvitse luovuttaa tietoja pääsykokeista tai testeistä. Salassapidolta edellytetään että tiedon antaminen vaarantaisi niiden tarkoituksen toteutumisen tai jatkokäytön. Käytännössä yksittäisten kokeiden kysymyksiä ei julkisteta ennen koetilaisuutta. Erityisten psykologisten testien luotettavuus saattaa kärsiä jos testiä koskevat tiedot olisivat julkisia myös testaamisen jälkeen.

Tutkimukseen ja kehitystyöhön liittyvät asiakirjat voidaan salata, jollei ole ilmeistä, että tiedon antamisesta aiheutuisi haittaa. Tiedot voivat sisältyä opinnäytetyöhön, tutkimussuunnitelmaan, tutkimuksen perusaineistoon, teknologiseen tai muuhun kehitystyöhön tai näitä koskeviin arviointeihin. Tarkoituksena on suojata nimenomaan tutkijan osaamista ja toimintaa ja työn edistymistä ja estää ammatilliselle toiminnalle syntyviä haittoja. Salassapidon ulkopuolelle jää luonnollisestikin tutkijan omaehtoinen julkisuus. Salassapitovelvoitteella ei vaikutusta tutkimuksen julkisuuteen tai siihen liittyvään julkiseen tai tiedeyhteisön sisällä tapahtuvaan keskusteluun. Asiakirjojen julkisuus voi vaihdella eri viranomaisissa, Esimerkiksi valtion myöntämä tutkimustuki (kohde ja tukisumma) on yksittäisenä virnaomaispäätöksenä julkinen.

Uhanalaisia eläin- tai kasvilajeja ja arvokkaita luontoalueita koskevia tietoja voidaan salata, mikäli tietojen antaminen vaarantaa näiden suojelun. Salattavat tiedot voivat liittyä esimerkiksi harvinaisen eläinlajin pesintäpaikkoihin tai kasvien esiintymisalueisiin.