Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Turvajärjestelyt ja poikkeusolot

tekijä: erkkia — Viimeisin muutos torstai 01. huhtikuuta 2010, 18.14

 

Turvajärjestelyjen toteuttamiseen liittyvien ja poikkeusoloihin varautumista koskevien tietojen kohdalla olettamana on salassapito. Tietojen antaminen on tällöin mahdollista vain, mikäli se ei vaaranna näiden tarkoituksen toteutumista.

Turvajärjestelyillä suojataan sekä henkilöitä että elottomia kohteita. Henkilöiden turvajärjestelyihin liittyviä tietoja voivat olla esimerkiksi heidän päiväohjelmansa, kulkureittinsä tai heidän luotettavuudestaan annetut lausunnot. Rakennusten ja laitosten turvajärjestelyt voivat liittyä rakennepiirustuksiin, sisäänpääsyyn tai suojauksen tasoon. Julkisten rakennusten ohella kysymykseen voivat tulla myös yksityisten tahojen käytössä olevat rakennukset kuten esimerkiksi ydinvoimalat tai padot.

Rakennelmien kohdalla tärkeä turvajärjestely liittyy paloturvallisuuteen. Turvajärjestelyt voivat liittyä myös
tieto- ja viestintäjärjestelmiin ja erityisesti niiden salassa pidettäviin suojaustekniikoihin, salasanoihin, tiedonhallintajärjestelmiin ja yksityiskohtaisiin teknisiin kuvauksiin. Salassa pidettäviä tietoja liittyy myös poikkeusoloihin varautumiseen, väestönsuojeluun ja onnettomuustutkintaan.

Salassapito on mahdollista jos tietojen antamisen voidaan katsoa yleistä turvallisuutta vahingoittavaksi tai vaarantavaksi. Salassapitoedellytykset eivät kuitenkaan täyty jos tieto on tarpeen viranomaisen tehtävän suorittamiseksi. Esimerkiksi väestönsuojelusuunnitelmista on annettava tietoa niille, joiden on huolehdittava varautumisesta. Myös onnettomuuksien tutkintaselostuksia voidaan pitää julkisina, mikäli tietojen antaminen niistä ei haittaa onnettomuuden selvittämistä tai loukkaa uhrien oikeuksia. Haitan välttäminen, kuten esimerkiksi tietolähteen henkilöllisyyden salaaminen, liittyy usein tutkinnan keskeneräisyyteen. Tutkinnan etenemisestä tietoja voidaan antaa vain omaisille.