Hallituksen esitys

by Heikki Kyösti Kuutti last modified Dec 10, 2008 09:39 AM

24§:9 VALTION TURVALLISUUS

Momentin 9 kohdan mukaan salassa pidettäviä olisivat suojelupoliisin ja muiden viranomaisten asiakirjat, jotka koskevat valtion turvallisuuden ylläpitämistä. Tällaisista voidaan mainita esimerkkinä suojelupoliisin tietojärjestelmät.