Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Salassa pidettävät tiedot

tekijä: hkuutti — Viimeisin muutos torstai 01. huhtikuuta 2010, 18.30

 

Julkisuuslaki sisältää erilliset poikkeukset myös salassa pidettävien tietojen luovuttamiselle. Ehtona on, että tietojen antamisesta ja oikeudesta tietoon on erikseen säädetty tai tietojen kohde antaa luovuttamiseen suostumuksensa.

Taloudellista asemaa, terveys- ja sosiaalihuollon asiakassuhdetta tai liike- tai ammattisalaisuutta koskevia, tai myönnettyihin etuuksien liittyviä salassa pidettäviä tietoja on mahdollista luovuttaa jos kyse on tiedonantovelvollisuudesta tai korvauksen suorittamisesta.

Yksittäistapauksissa tietoja voidaan luovuttaa salassa pidettävistä asiakirjoista tieteellistä tutkimusta, tilastointia tai viranomaisen suunnittelu- tai selvitystyötä varten. Tilanteessa on oltava ilmeistä, ettei luovuttamisella loukata niitä etuja, joiden suojaksi salassapito on säädetty. Lupaa harkittaessa on lisäksi huolehdittava siitä, että tieteellisen tutkimuksen vapaus turvataan.