Tiedon hinta

tekijä: Erkki Ahvenniemi Viimeisin muutos torstai 01. huhtikuuta 2010, 18.36

 

 

Tieto julkisesta asiakirjasta on annettava maksutta jos se tapahtuu suullisesti tai asiakirja annetaan viranomaisen luona nähtäväksi, kuunneltavaksi tai jäljennettäväksi. Tieto voidaan toimittaa maksutta myös sähköpostitse, jos se kuuluu viranomaisen tiedotusvelvoitteen piiriin.

Vastaavasti tiedon antamisesta kopiona tai tulosteena voidaan periä erillinen korvausmaksu. Maksullista voi olla lisäksi aineiston tuottaminen pyynnöstä. Valtion maksuperustelaissa edellytetään maksuttomuudelta perusteltua syytä. Tietojen antamisesta tutkimustarkoitukseen voidaan antaa alennusta tai vapauttaa maksusta kokonaan.

Tietopyyntöjen kohdalla kyseeseen voi tulla enintään omakustannushinnoittelu, johon kuuluvat myös tiedon etsimisestä aiheutuvat työkustannukset.