Tiedonsaanti

by Erkki Ahvenniemi last modified Apr 01, 2010 06:28 PM

 

Julkisuuslain tarkoitus ja julkisuusperiaate asettaa omia edellytyksiään viranomaisaineistojen käytännön luovuttamiselle. Viranomaisten olisi otettava huomioon kansalaisten tiedonsaantioikeudet omassa toiminnassaan, eikä tietojen luovuttamisella saisi asettaa rajoituksia enempää kuin on välttämätöntä. Rajoituksilla olisi lisäksi oltava laissa säädetty peruste, eikä aineistojen luovuttamisessa ole merkitystä esimerkiksi viranomaisen sisäisillä määräyksillä tai ohjeilla tai viranomaisten keskinäisillä sopimuksilla.

Tiedonpyytäjien on lisäksi kohdeltava tasapuoliseksi. Hyvä tiedonhallintatapa edellyttää, että tiedot ovat saatavilla ja käytettävissä.

Perustuslain 14. pykälä edellyttää, että kansalaisille on annettava mahdollisuus saada luotettavaa tietoa julkista päätöksentekoa, viranomaistoiminnan arviointia ja julkista keskustelua varten. Viranomaisen erillisestä tiedottamisvelvollisuudesta on säädetty julkisuuslain ohella hallintomenettelylakissa ja kuntalaissa.

Julkisuuden toteuttaminen kuuluu myös virkavelvollisuuden piiriin, ja viranhaltija voidaan tuomita, jos hän ei anna julkista asiakirjaa sitä pyytävälle.