Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Tietojen luovutus

tekijä: hkuutti — Viimeisin muutos torstai 01. huhtikuuta 2010, 18.29

 

Viranomaisen aineisto tai tieto on luovutettava pyydetyllä tavalla, jollei siitä aiheudu viranomaisen toiminnoille kohtuutonta haittaa. Asiakirja voidaan luovuttaa nähtäväksi, kuunneltavaksi tai jäljennettäväksi tai erillisenä jäljennöksenä tai tulosteena. Jos asiakirjasta ei pyydetä jäljennöstä, tieto siitä voidaan antaa suullisesti selostamalla asiakirjan julkinen sisältö. Tietopyyntö voi kohdistua myös asiakirjaan, jota ei ole vielä laadittu tai asiakirjaan, jota ei ole edes olemassa. Viranomaisella ei ole erillistä velvoitetta laatia laajoja selvityksiä jostakin tietopyynnön kohteena olevasta osa-alueesta.

Tieto on mahdollista antaa muuten kuin pyydetyllä tavalla jos asiakirjoja on paljon, kopiointi on vaikeaa tai aiheuttaa muuta kohtuutonta haittaa virkatoiminnalle.

Lakiin kirjatulla kohtuuttomalla haitalla tarkoitetaan olennaisia ja todellisia virka-toiminnalle aiheutuvia ongelmia, esimerkiksi pyyntöön vastaamiseen sitoutuisi merkittävä osa viranomaisen käytettävissä olevista voimavaroista. Huonosti hoidettu asiakirjahallinto ei sinällään ole riittävä peruste kieltäytyä tietojen luovuttamisesta.