Oikeus tietoon

by Erkki Antero Ahvenniemi last modified Apr 01, 2010 05:56 PM


Viranomaisaineistojen julkisuutta voidaan tarkastella neljässä ulottuvuudessa. Ehdottoman julkisuuden piiriin kuuluvasta aineistosta jokaisella on tiedonsaantimahdollisuus. Jokaisella on oikeus saada tieto itseään koskevasta asiasta. Asianosaisjulkisuuden pohjalta henkilöllä on oikeus saada tietoa hallintoasiassa kertyneestä viranomaisaineistosta oman oikeusturvansa varmistamiseksi. Käsittely- eli kokousjulkisuus mahdollistaa hallintoelinten päätösten seurannan. Kokoukset ovat tosin julkisia vain tärkeimpien päättävien elinten kohdalla. Näitä ovat esimerkiksi eduskunnan täysistunto, tuomioistuimet, kunnallisvaltuustot, kuntayhtymät, kirkkovaltuustot.