Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Julkisuuslaki-portaali

tekijä: erkkia — Viimeisin muutos torstai 01. huhtikuuta 2010, 17.47

yla_banneri_1000

”Julkisuuslaki” on Jyväskylän yliopiston Viestintätieteiden laitoksen ylläpitämä portaali, jossa tarkastellaan vuoden 1999 lopulla voimaan tulleen lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/61) tulkintoja erityisesti journalistisen tiedonhankinnan kannalta.

Tarkasteltavina ovat lain tavoitteet, lain mahdollistamat tiedonsaannin oikeudet sekä tietojen luovuttamiskäytännöt. Erillisenä laajempana osiona ovat salassapitoa edellyttävien tietojen ja asiakirjojen kohteet ja perusteet.

Jokaisesta julkisuuslain erilliskysymyksestä on portaalissa oma lyhyt kuvauksensa. Niitä tarkastellaan lisäksi oikeussäädösten (”Lainkohta”) ja valittujen oikeus- ja tulkintatapausten (”Laintulkinta”) pohjalta. Tietopyyntöihin tai muihin lain tulkintaan kohdistuneisiin valituksiin ovat ottaneet kantaa hallinto-oikeudet (HAO), korkein hallinto-oikeus (KHO), eduskunnan oikeusasiamies (EOA), oikeuskansleri ja apulaisoikeuskansleri (OKA, AOK) ja tietosuojavaltuutettu (TSV). Lisäksi mukana ovat ao. lainkohtiin liittyvät hallituksen eduskunnalle tekemät lakiesityksen perustelut ("Hallituksen esitys").

Osa mukaan otetuista esimerkeistä on julkisuuslain edeltänyttä lakia (laki yleisten asiakirjain julkisuudesta 85/1951) koskevia tulkintoja. Portaalia päivitetään aika ajoin lisäämällä siihen uusia oikeustapauksia.

Toteutus: Heikki Kuutti, Pasi Nevalainen, Riitta Sokka, Päivi Koskinen, Tuula Ruusumaa, Jarno Liski.

Lähteet lainkohtia koskevissa kuvauksissa: Ahvenainen-Räty: Julkisuuslainsäädäntö, Mäenpää: Julkisuusperiaate, Wallin-Konstari: Julkisuus- ja salassapitolainsäädäntö.

Palaute: heikki.kuutti@jyu.fi