Etkö löytänyt etsimääsi? Koeta laajennettua hakua - sen avulla pystyt määrittämään yksityiskohtaisia hakuehtoja.

Hakutulokset 6941 hakutulos(ta) sopii hakuehtoihin.

Kasvatustieteiden laitoksen graduryhmien ohjaajat
tekijä: annamari Viimeisin muutos keskiviikko 24. huhtikuuta 2019, 12.34 — Relevance: 1%
Research data management
tekijä: eemakopo Viimeisin muutos keskiviikko 24. huhtikuuta 2019, 11.31 — Relevance: 1%
Opettajankoulutuslaitoksen graduryhmien ohjaajat
tekijä: annamari Viimeisin muutos keskiviikko 24. huhtikuuta 2019, 08.52 — Relevance: 1%
Hanna Posti-Ahokas (KLA/OKL, syksy / autumn 2019)
1. Teacher education development 2. International cooperation in (higher) education 3. Intercultural teacher education tekijä: urskaar Viimeisin muutos tiistai 23. huhtikuuta 2019, 15.06 — Relevance: 1%
Varhaiskasvatuksen yliopistonlehtori (KLA, kevät 2020)
1. Varhaiskasvatuksen kehittäminen tekijä: urskaar Viimeisin muutos tiistai 23. huhtikuuta 2019, 15.06 — Relevance: 1%
Kaija Collin (KLA, syksy 2019)
1. Aikuisten oppiminen ja sen tukeminen ja johtaminen työelämässä (hermohanke.com) tekijä: urskaar Viimeisin muutos tiistai 23. huhtikuuta 2019, 15.06 — Relevance: 1%
Anna Rönkä ja Marja Leena Böök (KLA, syksy 2019)
1. Yhteisvanhemmuus ja sen haasteet ja rakentuminen erilaisissa perhemuodoissa ja –tilanteissa 2. VauvaPolku-oppimispelin jatkokehittely 3. Työn ja perheen ... tekijä: urskaar Viimeisin muutos tiistai 23. huhtikuuta 2019, 15.06 — Relevance: 1%
Anne Soini (KLA, kevät 2020)
1. Varhaiskasvatuksen liikunta 2. Lasten fyysinen aktiivisuus tekijä: urskaar Viimeisin muutos tiistai 23. huhtikuuta 2019, 15.06 — Relevance: 1%
Päivi Hökkä ja Susanna Paloniemi (KLA, kevät 2020)
1. Toimijuus ja tunteet työssä (TUNTO-hanke) 2. Esimiesten tunteet työssä (TUNTO-hanke) 3. Organisaation muutos ja tunteet (TUNTO-hanke) 4. ... tekijä: urskaar Viimeisin muutos tiistai 23. huhtikuuta 2019, 15.06 — Relevance: 1%
Raija Raittila (KLA, kevät 2020)
Päiväkodin pedagogiset toimintaympäristöt tekijä: urskaar Viimeisin muutos tiistai 23. huhtikuuta 2019, 15.06 — Relevance: 1%
Tarja Liinamaa (KLA, kevät 2020)
1. Työelämän oppimisympäristöt ja oppiminen työelämässä 2. Varhaiskasvatuksen opettajien sitoutuminen varhaiskasvatusalalle (ns. SiMo-hanke) 3. Johtajuus ... tekijä: urskaar Viimeisin muutos tiistai 23. huhtikuuta 2019, 15.06 — Relevance: 1%
Riitta Viitala (KLA, syksy 2019 ja kevät 2020)
1. Varhaiskasvatuksen / perusopetuksen inklusiivisuuden arviointi 2. Samanaikaisopettajuuteen (varhaiskasvatuksen opettaja & varhaiskasvatuksen ... tekijä: urskaar Viimeisin muutos tiistai 23. huhtikuuta 2019, 15.06 — Relevance: 1%
Helena Sume (KLA, kevät 2020)
1. Kuulovammaisten lasten opetus 2. Kulttuurinen moninaisuus varhaiskasvatuksessa ja koulussa tekijä: urskaar Viimeisin muutos tiistai 23. huhtikuuta 2019, 15.06 — Relevance: 1%
Hanna Posti-Ahokas (KLA/OKL, syksy / autumn 2019)
1. Teacher education development 2. International cooperation in (higher) education 3. Intercultural teacher education tekijä: urskaar Viimeisin muutos tiistai 23. huhtikuuta 2019, 15.04 — Relevance: 1%
Tamás Péter Szabó (OKL, syksy / autumn 2019 ja kevät / spring 2020)
1. Oppimisympäristöt / Learning environments 2. Kielitietoinen ja monikielinen pedagogiikka / Language aware and multilingual pedagogy tekijä: urskaar Viimeisin muutos tiistai 23. huhtikuuta 2019, 15.04 — Relevance: 1%
Marja-Kristiina Lerkkanen, Eija Pakarinen ja Anna-Maija Poikkeus (OKL, syksy 2019 ja kevät 2020)
1. Vuorovaikutuksen laatu ja opetus- ja ohjauskäytänteet luokassa, opettaja-oppilassuhde 2. Opettajan ja oppilaiden stressi ja hyvinvointi 3. Motivaation, ... tekijä: urskaar Viimeisin muutos tiistai 23. huhtikuuta 2019, 15.04 — Relevance: 1%
Minna Torppa (OKL, autumn 2019 ja spring 2020)
1. Reading, spelling, and math development and learning difficulties: a developmental approach; 2. Well-being and learning motivation; 3. The role of family in ... tekijä: urskaar Viimeisin muutos tiistai 23. huhtikuuta 2019, 15.04 — Relevance: 1%
Matti Rautiainen ja Olli-Pekka Moisio (OKL, syksy 2019)
Koulun yhteiskunnalliset ja filosofiset näkökulmat tekijä: urskaar Viimeisin muutos tiistai 23. huhtikuuta 2019, 15.04 — Relevance: 1%
Tiina Nikkola ja Matti Rautiainen (OKL, syksy 2019 ja kevät 2020)
1. Kriittinen opettajatietoisuus ja opettajankoulutus 2. Koulutuksen työkulttuurit tekijä: urskaar Viimeisin muutos tiistai 23. huhtikuuta 2019, 15.04 — Relevance: 1%
Riikka Alanen (OKL, syksy / autumn 2019 ja kevät / spring 2020)
1. (Language) teacher education, professional development 2. Teacher / Student teacher beliefs and agency in (language) teacher education 3. Multilingual ... tekijä: urskaar Viimeisin muutos tiistai 23. huhtikuuta 2019, 15.04 — Relevance: 1%
Aimo Naukkarinen ja Ulla Maija Valleala (OKL, syksy 2019 ja kevät 2020)
1. Yliopisto-opetuksen ja opettajankoulutuksen arviointi 2. Inkluusion sovellukset 3. Vuorovaikutus kouluyhteisössä 4. Opetuskokeilut tekijä: urskaar Viimeisin muutos tiistai 23. huhtikuuta 2019, 15.04 — Relevance: 1%
Riitta-Leena Metsäpelto ja Hely Innannen (OKL, syksy 2019)
Luokanopettajakoulutuksen maisteriohjelman opiskelijoille tarkoitettu ryhmä. tekijä: urskaar Viimeisin muutos tiistai 23. huhtikuuta 2019, 15.04 — Relevance: 1%
Mikko Vesisenaho, Johanna Pöysä-Tarhonen ja Päivi Häkkinen (OKL, kevät 2020)
Tulevaisuuden koulu, digitalisaatio ja oppimisympäristöt. tekijä: urskaar Viimeisin muutos tiistai 23. huhtikuuta 2019, 15.04 — Relevance: 1%
Josephine Moate (OKL, spring 2020)
1. Exploring and expanding the participative space of education 2. Foreign language education: CLIL, young language learners, innovative language-related ... tekijä: urskaar Viimeisin muutos tiistai 23. huhtikuuta 2019, 15.04 — Relevance: 1%
Matti Itkonen (OKL, kevät 2020)
Aatehistoria sekä kulttuuri- ja yhteiskuntakritiikki tekijä: urskaar Viimeisin muutos tiistai 23. huhtikuuta 2019, 15.04 — Relevance: 1%
Mari Hankala ja Kaili Kepler-Uotinen (OKL, syksy 2019)
1. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi ja kouluhyvinvointi 2. Terveydenlukutaito 3. Suomen kielen ja kirjallisuuden pedagogiikka, monilukutaito ja ... tekijä: urskaar Viimeisin muutos tiistai 23. huhtikuuta 2019, 15.04 — Relevance: 1%
Liikuntatieteet
tekijä: palvimak Viimeisin muutos tiistai 16. huhtikuuta 2019, 15.03 — Relevance: 1%
Terveystieteet
tekijä: palvimak Viimeisin muutos tiistai 16. huhtikuuta 2019, 15.03 — Relevance: 1%
Health Sciences
tekijä: eemakopo Viimeisin muutos tiistai 16. huhtikuuta 2019, 14.54 — Relevance: 1%
Education
tekijä: eemakopo Viimeisin muutos perjantai 12. huhtikuuta 2019, 09.00 — Relevance: 1%