Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Luentojen eteneminen

tekijä: Tuomo Salomon Äkkinen Viimeisin muutos keskiviikko 13. toukokuuta 2015, 12.14
Lyhyet kuvaukset luennoilla käsitellyistä aihealueista ja viitteet kurssikirjaan.

17.3 Matemaattiset päättely, loogiset konnektiivit, avoin lause ja kvanttorit.(Saarimäki I.1-I.3)

19.3 Loogiset päättelyt, Suora päättely ja epäsuora päättely, Joukko-opin peruskäsitteet ja Joukko-operaatiot (Saarimäki I.3-I.4)

24.3 Joukon osajoukkojen lukumäärä, Matemaattinen induktio, Jaollisuus (Saarimäki I.4-II.2)

26.3 Jaollisuuden ominaisuuksia, Suurin yhteinen tekijä, Eukleideen algoritmi (Saarimäki II.2)

7.4 Pienin yhteinen jaettava, Alkuluvut ja niiiden ominaisuudet, Aritmetiikan perulause (Saarimäki II.2)

9.4 Alkulukujen tiheydestä, Eukleideen lemma, Jäännösluokkarenkaat (Saarimäki II.2-II.4)

14.4 Kongruenssien säilyminen laskutoimituksissa, modulaariaritmetiikkaa (Saarimäki III.1-III.4)

16.4 Käänteisalkion olemassaolo ja etsintä, lineaaristen yhtälöiden ratkaisu jäännösluokkarenkaassa, RSA-salausmenetelmä (Saarimäki III.4-III.5)

21.4 Lisää RSA-salauksesta ja muista salaustavoista, Kuvausten teoriaa, injektio, surjektio, bijektio, permutaatio (Saarimäki III.5-IV.1)

22.4 Permutaatiot ja niiden ominaisuudet, Permutaatioyhtälöiden ratkaisu, Kierrot ja permutaatioiden esitykset kiertojen avulla (Saarimäki IV.1-IV.2)

28.4 Permutaatioiden parillisuus ja parittomuus, isometria ja symmetria (Saarimäki IV.2-IV.3)

5.5 Tason symmetriat, DaVincin Lause (Saarimäki V)

7.5 Avaruuskappaleiden symmetriat ja DaVincin lauseen vastine kolmeen ulottuvuuteen (Saarimäki V)

8.5 Kertaus