Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

MATP170 Approbatur 3

by admin last modified Mar 25, 2015 10:36 AM

Course begins and ends

Mar 17, 2015 - May 13, 2015.

Course contents

Matematiikan perusopintokurssi sivuaineopiskelijoille. Laajuus 5 op. Sisältö: Diskreettiä ja äärellistä matematiikkaa.

Target

Matemaattisen päättelyn periaatteisiin perehtyminen, lukuteorian jaollisuus- ja modulolaskentapäättelyjen osaaminen, permutaatioiden erilaiset esitystavat ja niiden käyttö, tasokuvioiden ja avaruuskappaleiden symmetrian selvittäminen permutaatioiden avulla, yksinkertaisten riippumattomien tapahtumien todennäköisyyksien laskeminen ja ehdolliseen todennäköisyyteen perehtyminen.

Prerequisities

Lukion lyhyt tai pitkä matematiikka.

Literature

Saarimäki: Diskreettiä ja äärellistä matematiikkaa. Jyväskylän avoin yliopisto, oppimateriaaleja n:o 5. (Myynti: KampusKirja).
Oheislukemistoa:
Grimaldi: Discrete and combinatorial mathematics;
Armstrong: Groups and symmetry;
Liu: Elements on discrete mathematics.